Username mdivecky
Full name Matěj Divecký
Translations made 1446
Suggestions made 734
Pending suggestions Browse pending 0
Screenshots uploaded 0
Last login Dec. 29, 2021, 9:02 p.m.
Registration date Dec. 29, 2021, 9:02 p.m.

Projects

CryptPad

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

mdivecky

Translation changed

CryptPad / AppCzech

No personal information required
Žádné osobní údaje nejsou vyžadoványNejsou vyžadovány žádné osobní údaje
10 months ago
mdivecky

Translation changed

CryptPad / AppCzech

Close registration
ZUzavřít registracie
10 months ago
mdivecky

Translation changed

CryptPad / AppCzech

Enable spell check in rich text documents
Povolit kontrolu pravopisu v textových dokumentech s formátovaným textem
10 months ago
mdivecky

Translation changed

CryptPad / AppCzech

This option allows you to enable spellcheck in rich text documents. Spelling errors will be underlined in red and you'll have to hold your Ctrl or Meta key while right-clicking to see the correct options.
Tato možnost umožňuje povolit kontrolu pravopisu v textových dokumentech s formátovaným textem. Pravopisné chyby budou podtrženy červeně a pro zobrazení správných možností budete muset při kliknutí pravým tlačítkem držet klávesu Ctrl nebo Meta.
10 months ago
mdivecky

Translation changed

CryptPad / AppCzech

Rich text
Formátovaný texDokument
10 months ago
mdivecky

Translation changed

CryptPad / AppCzech

Rich text
Formátovaný texDokument
10 months ago
mdivecky

Suggestion removed

CryptPad / AppCzech

CryptPad: Zero Knowledge, Collaborative Real Time Editing
CryptPad: Zero Knowledge, Collaborative Real Time Editing
11 months ago
mdivecky

Suggestion removed

CryptPad / AppCzech

Media-Tag settings
Nastavení Media-Tag
11 months ago
mdivecky

Suggestion accepted

CryptPad / AppCzech

This item is password protected. When you embed this document, viewers will be asked for the password.
Tato položka je chráněna heslem. Když vložíte tento dokument, budou diváci požádáni na svou stránku, bude po čtenářích požadováno heslo.
11 months ago
mdivecky

Suggestion removed

CryptPad / AppCzech

Snapshots
Snímky
11 months ago
Browse all changes for user