Username ilo
Full name Ilona Nurminen
Translations made 1763
Suggestions made 2
Pending suggestions Browse pending 0
Screenshots uploaded 0
Last login June 22, 2021, 10:48 a.m.
Registration date Dec. 14, 2019, 10:46 a.m.

Projects

CryptPad

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

ilo

New translation

CryptPad / AppFinnish

Due to the encrypted nature of CryptPad, the service administrators will not be able to recover data in case you forget your username and/or password. Please save them in a safe place.
CryptPadin salausrakenteesta johtuen palvelun ylläpitäjät eivät voi palauttaa tietojasi, jos unohdat käyttäjätunnuksesi ja/tai salasanasi. Säilytäthän ne turvallisessa paikassa.
a year ago
ilo

New translation

CryptPad / AppFinnish

<ul class="cp-notes-list"><li>Your password is the secret key that encrypts all of your documents. <span class="red">If you lose it there is no way we can recover your data.</span></li><li>If you are using a shared computer, <span class="red">remember to log out</span> when you are done. Only closing the browser window leaves your account exposed. </li><li>To keep the documents you created and/or stored without being logged in, tick "Import documents from your guest session". </li></ul>
<ul class="cp-notes-list"><li>Salasanasi on avain, joka salaa kaikki asiakirjasti.<span class="red">Jos kadotat salasanasi, emme voi palauttaa tietojasi.</span></li><li>Jos käytät jaettua tietokonetta,<span class="red">muista kirjautua ulos</span> lopettaessasi. Pelkkä selainikkunan sulkeminen jättää käyttäjätunnuksesi haavoittuvaiseksi.</li><li>Säilyttääksesi kirjautumattomana tekemäsi tai tallentamasi asiakirjat, valitse "Tuo asiakirjat anonyymistä istunnosta".</li></ul>
a year ago
ilo

Translation changed

CryptPad / AppFinnish

The owner(s) of a document are the only users authorized to: add/remove owners, restrict access to the document with an access list, or delete the document.
Padin omistajat ovat ainoita käyttäjiä, jotka saavat lisätä/poistaa omistajia, rajoittaa padin käyttöä käyttölistalla tai poistaa padin.
a year ago
ilo

Translation changed

CryptPad / AppFinnish

You are not authorized to access this document
Sinulla ei ole oikeutta käyttää tätä asiakirjaa
a year ago
ilo

Translation changed

CryptPad / AppFinnish

Document not found<br>This error can be caused by two factors: either the password is invalid, or the document has been destroyed.
PadiAsiakirjaa ei löytynyt!<br>Tämä virhe voi johtua kahdesta syystä: joko salasana on virheellinen tai padiasiakirja on poistettu palvelimelta.
a year ago
ilo

Translation changed

CryptPad / AppFinnish

The document you are trying to open no longer exists or is protected with a new password. Enter the correct password to access the content.
PadiAsiakirja, jota yrität avata ei ole enää olemassa tai se on suojattu uudella salasanalla. Syötä oikea salasana käyttääksesi padiasiakirjan sisältöä.
a year ago
ilo

Translation changed

CryptPad / AppFinnish

Click on an app to create a new document. You can also press <b>Tab</b> to select the app and press <b>Enter</b> to confirm.
Napsauta padihaluamaasi asiakirjatyyppiä luodaksesi sellainsen. Voit myös painaa <b>Tab</b>-näppäintä valitaksesi tyypin ja <b>Enter</b>-näppäintä vahvistaaksesi valinnan.
a year ago
ilo

Translation changed

CryptPad / AppFinnish

If you're reading this, you were probably curious why CryptPad is requesting web pages when you perform certain actions.
Jos luet tätä, haluat todennäköisesti tietää, miksi CryptPad lähettää pyyntöjä web-sivuille tiettyjen toimintojen yhteydessä.
a year ago
ilo

Translation changed

CryptPad / AppFinnish

Collaboration suite<br>end-to-end encrypted and open-source
Avoimen lähdekoodiKollaboraatioalusta<br>päästä päähän -salattu kollaboraatioalustaja avoin lähdekoodi
a year ago
ilo

New translation

CryptPad / AppFinnish

Enable direct link opening
Ota käyttöön suora linkkien avaus
a year ago
Browse all changes for user