Username PieterCvB
Full name Pieter
Translations made 158
Suggestions made 2
Pending suggestions Browse pending 1
Screenshots uploaded 0
Last login Jan. 30, 2021, 12:05 p.m.
Registration date Jan. 30, 2021, 12:05 p.m.

Projects

CryptPad

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

PieterCvB

Added to glossary

CryptPadDutch CryptPad

vastpinnen
a year ago
PieterCvB

New translation

CryptPad / AppDutch

Public Signing Key
Openbare Ondertekeningssleutel
a year ago
PieterCvB

New translation

CryptPad / AppDutch

You are not logged in. Settings here are specific to this browser.
U bent niet ingelogd. Instellingen hier gelden alleen voor deze browser.
a year ago
PieterCvB

New translation

CryptPad / AppDutch

Your user account is now deleted. Press OK to go to the home page.
Uw account is nu verwijderd. Klik OK om naar de startpagina te gaan.
a year ago
PieterCvB

New translation

CryptPad / AppDutch

Share the following information with your CryptPad administrator in order to have your data removed from their server.
Deel de volgende informatie met uw CryptPad administrator om uw data te laten verwijderen van de server.
a year ago
PieterCvB

New translation

CryptPad / AppDutch

Delete your account
Uw account verwijderen
a year ago
PieterCvB

New translation

CryptPad / AppDutch

Account deletion is permanent. Your CryptDrive and your list of documents will be deleted from the server. The rest of your documents will be deleted in 90 days if nobody else has stored them in their CryptDrive.
Het verwijderen van uw account is blijvend. Uw CryptDrive en lijst van werkomgevingen worden voorgoed verwijderd van de server. Uw overige werkomgevingen worden over 90 dagen verwijderd, behalve als ze door een andere gebruiker zijn opgeslagen.
a year ago
PieterCvB

New translation

CryptPad / AppDutch

Account deletion
Account verwijderen
a year ago
PieterCvB

New translation

CryptPad / AppDutch

Enable user feedback
Gebruikersfeedback inschakelen
a year ago
PieterCvB

New translation

CryptPad / AppDutch

The content of your documents will never be shared with the server.
De inhoud van uw werkomgeving zal nooit gedeeld worden met de server.
a year ago
Browse all changes for user