Translation

This paddocument has been deleted by its owner and is no longer available.
.deletedError
This document has been deleted and is no longer available.
76/580
Key English Swedish State
.onLogout
You are logged out, {0}click here{1} to log in<br>or press <em>Escape</em> to access your pad in read-only mode.
Du är utloggad, {0}klicka här{1} för att logga in<br>eller tryck <em>Escape</em> för att öppna ditt dokument i skrivskyddat läge.
.padNotPinned
This pad will expire after 3 months of inactivity, {0}login{1} or {2}register{3} to preserve it.
Detta dokument kommer automatiskt gå ut efter 3 månader av inaktivitet, {0}logga in{1} eller {2}registrera{3} för att bevara det.
.padNotPinnedVariable
This pad will expire after {4} days of inactivity, {0}login{1} or {2}register{3} to preserve it.
Detta dokument kommer gå ut efter {4} dagar av inaktivitet, {0}logga in{1} eller {2}registrera{3} för att bevara det.
.anonymousStoreDisabled
The webmaster of this CryptPad instance has disabled the store for anonymous users. You have to log in to be able to use CryptDrive.
Administratören för denna CryptPad-instans har avaktiverat anonyma användare. Du måste logga in för att kunna använda CryptDrive.
.expiredError
This pad has reached its expiration time and is no longer available.
Detta dokument har nått sitt utgångsdatum och är inte längre tillgängligt.
.deletedError
This document has been deleted and is no longer available.
Detta dokument har tagits bort av sin ägare och är inte längre tillgängligt.
.inactiveError
This pad has been deleted due to inactivity. Press Esc to create a new pad.
Detta dokument har tagits bort på grund av inaktivitet. Vänligen tryck Esc för att skapa ett nytt dokument.
.chainpadError
A critical error occurred when updating your content. This page is in read-only mode to make sure you won't lose your work.<br>Hit <em>Esc</em> to continue to view this pad, or reload to try editing again.
Ett kritiskt fel har uppstått när ditt innehåll uppdaterades. Denna sida är i skrivskyddat läge för att säkerställa att du inte förlorar ditt arbete.<br>Tryck <em>Esc</em> för att fortsätta visa detta dokument, eller ladda om och försök redigera igen.
.invalidHashError
The document you've requested has an invalid URL.
Dokumentet du har begärt har en felaktig URL.
.errorCopy
You can still use the current version in read-only mode by pressing <em>Esc</em>.
Du kan fortfarande nå innehållet genom att trycka <em>Esc</em>.<br>När du stänger detta fönster kommer du inte längre ha tillgång till det.
.errorRedirectToHome
Press <em>Esc</em> to be redirected to your CryptDrive.
Tryck <em>Esc</em> för att bli omdirigerad till din CryptDrive.

Loading…

davidbenque

Source string changed

CryptPad / AppSwedish

This paddocument has been deleted by its owner and is no longer available.
3 weeks ago
neutron

New translation

CryptPad / AppSwedish

This document has been deleted and is no longer available.
Detta dokument har tagits bort av sin ägare och är inte längre tillgängligt.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.deletedError
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
www/common/translations/messages.sv.json, string 29