Translation

.chainpadError
A critical error occurred when updating your content. This page is in read-only mode to make sure you won't lose your work.<br>Hit Esc to continue to view this document, or reload to try editing again.
242/2010
Key English Swedish State
.padNotPinnedVariable
This document will expire after {4} days of inactivity, {0}login{1} or {2}register{3} to preserve it.
Detta dokument kommer gå ut efter {4} dagars inaktivitet, {0}logga in{1} eller {2}registrera dig{3} för att bevara det.
.anonymousStoreDisabled
The administrator of this CryptPad instance has disabled storage for guests. Log in to access your own CryptDrive.
Administratören för denna CryptPad-instans har avaktiverat lagring för anonyma användare. Logga in för att komma åt din CryptDrive.
.expiredError
This document has reached its expiration time and is no longer available.
Det här dokument har nått sitt utgångsdatum och är inte längre tillgängligt.
.deletedError
This document has been deleted and is no longer available.
Det här dokumentet har tagits bort och är inte längre tillgängligt.
.inactiveError
This document has been deleted due to inactivity. Press Esc to create a new document.
Det här dokumentet har tagits bort på grund av inaktivitet. Vänligen tryck Esc för att skapa ett nytt dokument.
.chainpadError
A critical error occurred when updating your content. This page is in read-only mode to make sure you won't lose your work.<br>Hit Esc to continue to view this document, or reload to try editing again.
Ett kritiskt fel har uppstått när ditt innehåll uppdaterades. Denna sida är i skrivskyddat läge för att säkerställa att du inte förlorar ditt arbete.<br>Tryck Esc för att fortsätta visa detta dokument, eller ladda om och försök redigera igen.
.invalidHashError
The document you've requested has an invalid URL.
Dokumentet du har begärt har en felaktig URL.
.errorCopy
You can still use the current version in read-only mode by pressing Esc.
Du kan fortfarande använda den aktuella versionen i skrivskyddat läge genom att trycka på Esc.
.errorRedirectToHome
Press Esc to be redirected to your CryptDrive.
Tryck Esc för att bli omdirigerad till din CryptDrive.
.newVersionError
A new version of CryptPad is available.<br><a href='#'>Reload</a> to use the new version, or press escape to access your content in <b>offline mode</b>.
En ny version av CryptPad är tillgänglig.<br><a href='#'>Ladda om</a> för att använda den nya versionen, eller tryck Esc för att nå ditt innehåll i <b>offline-läge</b>.
.loading
Loading...
Laddar...
Key English Swedish State
.cba_hint
This setting will be remembered when you create your next document.
Denna inställning sparas och tillämpas på dina nästkommande dokument.
.cba_properties
Author colors (experimental)
Författarfärger (experimentell)
.cba_show
Show author colors
Visa författarens färger
.cba_title
Author colors
Författarfärger
.cba_writtenBy
Written by: {0}
Skrivet av: {0}
.chainpadError
A critical error occurred when updating your content. This page is in read-only mode to make sure you won't lose your work.<br>Hit Esc to continue to view this document, or reload to try editing again.
Ett kritiskt fel har uppstått när ditt innehåll uppdaterades. Denna sida är i skrivskyddat läge för att säkerställa att du inte förlorar ditt arbete.<br>Tryck Esc för att fortsätta visa detta dokument, eller ladda om och försök redigera igen.
.chatButton
Chat
Chatt
.chrome68
It seems that you're using the browser Chrome or Chromium version 68. It contains a bug resulting in the page turning completely white after a few seconds or the page being unresponsive to clicks. To fix this issue, you can switch to another tab and come back, or try to scroll in the page. This bug should be fixed in the next version of your browser.
Det verkar som att du använder webbläsaren Chrome eller Chromium version 68. Den innehåller en bugg som resulterar i att sidan blir helt vit efter några sekunder eller att sidan inte svarar på klick. För att åtgärda det här problemet kan du byta till en annan flik och komma tillbaka, eller försöka rulla på sidan. Denna bugg bör åtgärdas i nästa version av din webbläsare.
.clickToEdit
Click to edit
Klicka för att redigera
.code_editorTheme
Editor theme
Tema för editorn

Loading…

None

Suggestion removed during cleanup

CryptPad / AppSwedish

A critical error occurred when updating your content. This page is in read-only mode to make sure you won't lose your work.<br>Hit Esc to continue to view this document, or reload to try editing again.
Ett kritiskt fel har uppstått när ditt innehåll uppdaterades. Denna sida är i skrivskyddat läge för att säkerställa att du inte förlorar ditt arbete.<br>Tryck Esc för att fortsätta visa detta dokument, eller ladda om och försök redigera igen.
a month ago
user93977

Translation changed

CryptPad / AppSwedish

A critical error occurred when updating your content. This page is in read-only mode to make sure you won't lose your work.<br>Hit Esc to continue to view this document, or reload to try editing again.
Ett kritiskt fel har uppstått när ditt innehåll uppdaterades. Denna sida är i skrivskyddat läge för att säkerställa att du inte förlorar ditt arbete.<br>Tryck Esc för att fortsätta visa detta dokument, eller ladda om och försök redigera igen.
a month ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppSwedish

A critical error occurred when updating your content. This page is in read-only mode to make sure you won't lose your work.<br>Hit Esc to continue to view this document, or reload to try editing again.
Ett kritiskt fel har uppstått när ditt innehåll uppdaterades. Denna sida är i skrivskyddat läge för att säkerställa att du inte förlorar ditt arbete.<br>Tryck Esc för att fortsätta visa detta dokument, eller ladda om och försök redigera igen.
a month ago
None

Source string changed

CryptPad / AppSwedish

A critical error occurred when updating your content. This page is in read-only mode to make sure you won't lose your work.<br>Hit <em>Esc</em> to continue to view this paddocument, or reload to try editing again.
a year ago
neutron

New translation

CryptPad / AppSwedish

A critical error occurred when updating your content. This page is in read-only mode to make sure you won't lose your work.<br>Hit Esc to continue to view this document, or reload to try editing again.
Ett kritiskt fel har uppstått när ditt innehåll uppdaterades. Denna sida är i skrivskyddat läge för att säkerställa att du inte förlorar ditt arbete.<br>Tryck <em>Esc</em> för att fortsätta visa detta dokument, eller ladda om och försök redigera igen.
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.chainpadError
Labels
No labels currently set.
Source string age
3 years ago
Translation file
www/common/translations/messages.sv.json, string 27