Translation

.deletedError
This document has been deleted and is no longer available.
67/580
Key English Swedish State
.onLogout
You are logged out, {0}click here{1} to log in<br>or press Esc to access your document in read-only mode.
Du är utloggad, {0}klicka här{1} för att logga in<br>eller tryck Esc för att öppna ditt dokument i skrivskyddat läge.
.padNotPinned
This document will expire after 3 months of inactivity, {0}login{1} or {2}register{3} to preserve it.
Det här dokument kommer automatiskt gå ut efter 3 månader av inaktivitet, {0}logga in{1} eller {2}registrera dig{3} för att bevara det.
.padNotPinnedVariable
This document will expire after {4} days of inactivity, {0}login{1} or {2}register{3} to preserve it.
Detta dokument kommer gå ut efter {4} dagars inaktivitet, {0}logga in{1} eller {2}registrera dig{3} för att bevara det.
.anonymousStoreDisabled
The administrator of this CryptPad instance has disabled storage for guests. Log in to access your own CryptDrive.
Administratören för denna CryptPad-instans har avaktiverat lagring för anonyma användare. Logga in för att komma åt din CryptDrive.
.expiredError
This document has reached its expiration time and is no longer available.
Det här dokument har nått sitt utgångsdatum och är inte längre tillgängligt.
.deletedError
This document has been deleted and is no longer available.
Det här dokumentet har tagits bort och är inte längre tillgängligt.
.inactiveError
This document has been deleted due to inactivity. Press Esc to create a new document.
Det här dokumentet har tagits bort på grund av inaktivitet. Vänligen tryck Esc för att skapa ett nytt dokument.
.chainpadError
A critical error occurred when updating your content. This page is in read-only mode to make sure you won't lose your work.<br>Hit Esc to continue to view this document, or reload to try editing again.
Ett kritiskt fel har uppstått när ditt innehåll uppdaterades. Denna sida är i skrivskyddat läge för att säkerställa att du inte förlorar ditt arbete.<br>Tryck Esc för att fortsätta visa detta dokument, eller ladda om och försök redigera igen.
.invalidHashError
The document you've requested has an invalid URL.
Dokumentet du har begärt har en felaktig URL.
.errorCopy
You can still use the current version in read-only mode by pressing Esc.
Du kan fortfarande använda den aktuella versionen i skrivskyddat läge genom att trycka på Esc.
.errorRedirectToHome
Press Esc to be redirected to your CryptDrive.
Tryck Esc för att bli omdirigerad till din CryptDrive.

Loading…

user93977

Translation changed

CryptPad / AppSwedish

This document has been deleted and is no longer available.
Detta här dokumentet har tagits bort av sin ägare och är inte längre tillgängligt.
a month ago
user93977

Suggestion accepted

CryptPad / AppSwedish

This document has been deleted and is no longer available.
Det härta dokumentet har tagits bort av sin ägare och är inte längre tillgängligt.
a month ago
user93977

Suggestion accepted

CryptPad / AppSwedish

This document has been deleted and is no longer available.
Detta här dokumentet har tagits bort och är inte längre tillgängligt.
a month ago
None

Suggestion removed during cleanup

CryptPad / AppSwedish

This document has been deleted and is no longer available.
Detta dokument har tagits bort och är inte längre tillgängligt.
a month ago
user93977

Translation changed

CryptPad / AppSwedish

This document has been deleted and is no longer available.
Detta dokument har tagits bort av sin ägare och är inte längre tillgängligt.
a month ago
user93977

Suggestion added

CryptPad / AppSwedish

This document has been deleted and is no longer available.
Detta dokument har tagits bort och är inte längre tillgängligt.
a month ago
user93977

Suggestion added

CryptPad / AppSwedish

This document has been deleted and is no longer available.
Detta dokument har tagits bort av sin ägare och är inte längre tillgängligt.
a month ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppSwedish

This document has been deleted and is no longer available.
Det här dokumentet har tagits bort och är inte längre tillgängligt.
a month ago
davidbenque

Source string changed

CryptPad / AppSwedish

This paddocument has been deleted by its owner and is no longer available.
2 years ago
neutron

New translation

CryptPad / AppSwedish

This document has been deleted and is no longer available.
Detta dokument har tagits bort av sin ägare och är inte längre tillgängligt.
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.deletedError
Labels
No labels currently set.
Source string age
3 years ago
Translation file
www/common/translations/messages.sv.json, string 25