Translation

.errorCopy
You can still use the current version in read-only mode by pressing Esc.
55/730
Key English Swedish State
.expiredError
This document has reached its expiration time and is no longer available.
Detta dokument har nått sitt utgångsdatum och är inte längre tillgängligt.
.deletedError
This document has been deleted and is no longer available.
Detta dokument har tagits bort av sin ägare och är inte längre tillgängligt.
.inactiveError
This document has been deleted due to inactivity. Press Esc to create a new document.
Detta dokument har tagits bort på grund av inaktivitet. Vänligen tryck Esc för att skapa ett nytt dokument.
.chainpadError
A critical error occurred when updating your content. This page is in read-only mode to make sure you won't lose your work.<br>Hit Esc to continue to view this document, or reload to try editing again.
Ett kritiskt fel har uppstått när ditt innehåll uppdaterades. Denna sida är i skrivskyddat läge för att säkerställa att du inte förlorar ditt arbete.<br>Tryck Esc för att fortsätta visa detta dokument, eller ladda om och försök redigera igen.
.invalidHashError
The document you've requested has an invalid URL.
Dokumentet du har begärt har en felaktig URL.
.errorCopy
You can still use the current version in read-only mode by pressing Esc.
Du kan fortfarande nå innehållet genom att trycka Esc.
.errorRedirectToHome
Press Esc to be redirected to your CryptDrive.
Tryck Esc för att bli omdirigerad till din CryptDrive.
.newVersionError
A new version of CryptPad is available.<br><a href='#'>Reload</a> to use the new version, or press escape to access your content in <b>offline mode</b>.
En ny version av CryptPad är tillgänglig.<br><a href='#'>Ladda om</a> för att använda den nya versionen, eller tryck Esc för att nå ditt innehåll i <b>offline-läge</b>.
.loading
Loading...
Laddar...
.error
Error
Fel
.saved
Saved
Sparad
anonymous

Suggestion added

Du kan fortfarande nå innehållet genom att trycka <em>Esc</em>.<br/>När du stänger detta fönster kommer du inte längre ha tillgång till det.

Suggested change:

Du kan fortfarande nå innehållet genom att trycka Esc<em>Esc</em>.<br/>När du stänger detta fönster kommer du inte längre ha tillgång till det.
a year ago

Loading…

None

Suggestion added

CryptPad / AppSwedish

You can still use the current version in read-only mode by pressing Esc.
Du kan fortfarande nå innehållet genom att trycka <em>Esc</em>.<br/>När du stänger detta fönster kommer du inte längre ha tillgång till det.
a year ago
davidbenque

Source string changed

CryptPad / AppSwedish

You can still access the content by pressing <em>Esc</em>.<br>Once you close this window you will not be able to access it againuse the current version in read-only mode by pressing <em>Esc</em>.
a year ago
neutron

New translation

CryptPad / AppSwedish

You can still use the current version in read-only mode by pressing Esc.
Du kan fortfarande nå innehållet genom att trycka <em>Esc</em>.<br>När du stänger detta fönster kommer du inte längre ha tillgång till det.
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.errorCopy
Labels
No labels currently set.
Source string age
2 years ago
Translation file
www/common/translations/messages.sv.json, string 29