Translation

.settings_safeLinkDefault
Safe Links are now turned on by default. Please use the <i></i> <b>Share</b> menu to copy links rather than your browser's address bar.
146/1350
Key English Polish State
.settings_resetTips
Tips
Wskazówki
.settings_resetTipsAction
Reset
Zresetuj
.settings_resetTipsButton
Reset the available tips in CryptDrive
Resetowanie dostępnych wskazówek w CryptDrive
.settings_resetTipsDone
All the tips are now visible again.
Wszystkie wskazówki są teraz ponownie widoczne.
.settings_restore
Restore
Przywróć
.settings_safeLinkDefault
Safe Links are now turned on by default. Please use the <i></i> <b>Share</b> menu to copy links rather than your browser's address bar.
Bezpieczne łącza są teraz domyślnie włączone. Do kopiowania linków proszę używać menu <i></i> <b>Udostępnij</b> , a nie paska adresu przeglądarki.
.settings_safeLinksCheckbox
Enable safe links
Włącz bezpieczne linki
.settings_safeLinksHint
CryptPad includes the keys to decrypt your documents in their links. Anyone with access to your browsing history can potentially read your data. This includes intrusive browser extensions and browsers that sync your history across devices. Enabling "safe links" prevents the keys from entering your browsing history or being displayed in your address bar whenever possible. We strongly recommend that you enable this feature and use the {0} Share menu to generate shareable links.
CryptPad zawiera klucze do odszyfrowania Twoich dokumentów w swoich linkach. Każdy, kto ma dostęp do historii przeglądania, może potencjalnie odczytać Twoje dane. Obejmuje to natrętne rozszerzenia przeglądarki oraz przeglądarki, które synchronizują historię na różnych urządzeniach. Włączenie funkcji "bezpieczne łącza" zapobiega wprowadzaniu kluczy do historii przeglądania lub wyświetlaniu ich w pasku adresu, jeśli jest to możliwe. Zdecydowanie zalecamy włączenie tej funkcji i korzystanie z menu {0} Udostępnij, aby generować linki, które można udostępniać.
.settings_safeLinksTitle
Safe Links
Bezpieczne linki
.settings_save
Save
Zapisz

Loading…

ansuz

Source string changed

CryptPad / AppPolish

Safe Links are now turned on by default. Please use the <i></i> <b>Share</b> menu to copy links rather than your browser's address bar.
2 months ago
mathilde

Source string changed

CryptPad / AppPolish

Safe Links are now turned on by default. Please use the <i></i> <b>Share</b> menu to copy links rather than your browser's address bar.
3 months ago
disuser

Translation changed

CryptPad / AppPolish

Safe Links are now turned on by default. Please use the <i></i> <b>Share</b> menu to copy links rather than your browser's address bar.
Bezpieczne łącza są teraz domyślnie włączone. Do kopiowania linków proszę używać menu <i></i> <b>Udostępnij</b> , a nie paska adresu przeglądarki.
9 months ago
disuser

New translation

CryptPad / AppPolish

Safe Links are now turned on by default. Please use the <i></i> <b>Share</b> menu to copy links rather than your browser's address bar.
Bezpieczne łącza są teraz domyślnie włączone. Do kopiowania linków proszę używać menu <i></i> <b>Udostępnij</b> , a nie paska adresu przeglądarki.
9 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.settings_safeLinkDefault
Labels
No labels currently set.
Source string age
2 years ago
Translation file
www/common/translations/messages.pl.json, string 948