Translation

This paddocument has been deleted by its owner and is no longer available.
.deletedError
This document has been deleted and is no longer available.
74/580
Key English Dutch State
.onLogout
You are logged out, {0}click here{1} to log in<br>or press Esc to access your document in read-only mode.
U bent uitgelogd. {0}Klik hier{1} om in te loggen<br>of druk op Esc om uw werkomgeving te openen in alleen-lezenmodus.
.padNotPinned
This document will expire after 3 months of inactivity, {0}login{1} or {2}register{3} to preserve it.
Deze werkomgeving wordt na 3 maanden gewist als hij niet wordt gebruikt. {0}Log in{1} of {2}registreer{3} om deze te behouden.
.padNotPinnedVariable
This document will expire after {4} days of inactivity, {0}login{1} or {2}register{3} to preserve it.
Deze werkomgeving wordt na {4} dagen gewist als hij niet wordt gebruikt. {0}Log in{1} of {2}registreer{3} om deze te behouden.
.anonymousStoreDisabled
The administrator of this CryptPad instance has disabled storage for guests. Log in to access your own CryptDrive.
De webmaster van deze CryptPad-instantie heeft opslag uitgeschakeld voor anonieme gebruikers. Log in om deze CryptOpslag te gebruiken.
.expiredError
This document has reached its expiration time and is no longer available.
Deze werkomgeving heeft zijn vervaldatum bereikt en is niet meer beschikbaar.
.deletedError
This document has been deleted and is no longer available.
Deze werkomgeving is verwijderd door de eigenaar en niet meer beschikbaar.
.inactiveError
This document has been deleted due to inactivity. Press Esc to create a new document.
Deze werkomgeving is verwijderd wegens gebrek aan activiteit. Druk op Esc om een nieuwe werkomgeving samen te stellen.
.chainpadError
A critical error occurred when updating your content. This page is in read-only mode to make sure you won't lose your work.<br>Hit Esc to continue to view this document, or reload to try editing again.
Er is een kritieke fout opgetreden tijdens het bijwerken van uw inhoud. Deze pagina bevindt zich nu in alleen-lezenmodus zodat u uw werk niet kwijtraakt. <br>Druk op Esc om door te gaan met het bekijken van deze werkomgeving of herlaad de pagina om te trachten deze werkomgeving weer aan te kunnen passen.
.invalidHashError
The document you've requested has an invalid URL.
De url van het opgevraagde document is ongeldig.
.errorCopy
You can still use the current version in read-only mode by pressing Esc.
U kunt nog altijd toegang krijgen tot de inhoud als u op Esc drukt.
.errorRedirectToHome
Press Esc to be redirected to your CryptDrive.
Druk op Esc om door te gaan naar uw CryptDrive.

Loading…

davidbenque

Source string changed

CryptPad / AppDutch

This paddocument has been deleted by its owner and is no longer available.
a year ago
Vistaus

Translation changed

CryptPad / AppDutch

This document has been deleted and is no longer available.
Deze werkomgeving is verwijderd door de eigenaar en is niet meer beschikbaar.
2 years ago
Yarmo

Suggestion accepted

CryptPad / AppDutch

This document has been deleted and is no longer available.
Deze werkomgeving is verwijderd door de eigenaar en is niet meer beschikbaar.
2 years ago
RyuKurisu

Suggestion added

CryptPad / AppDutch

This document has been deleted and is no longer available.
Deze werkomgeving is verwijderd door de eigenaar en is niet meer beschikbaar.
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.deletedError
Labels
No labels currently set.
Source string age
3 years ago
Translation file
www/common/translations/messages.nl.json, string 25