Translation

.errorRedirectToHome
Press <em>Esc</em> to be redirected to your CryptDrive.
56/550
Key English Dutch State
.deletedError
This document has been deleted and is no longer available.
Deze werkomgeving is verwijderd door de eigenaar en niet meer beschikbaar.
.inactiveError
This pad has been deleted due to inactivity. Press Esc to create a new pad.
Deze werkomgeving is verwijderd wegens gebrek aan activiteit. Druk op Esc om een nieuwe werkomgeving samen te stellen.
.chainpadError
A critical error occurred when updating your content. This page is in read-only mode to make sure you won't lose your work.<br>Hit <em>Esc</em> to continue to view this pad, or reload to try editing again.
Er is een kritieke fout opgetreden tijdens het bijwerken van uw inhoud. Deze pagina bevindt zich nu in alleen-lezenmodus zodat u uw werk niet kwijtraakt. <br>Druk op <em>Esc</em> om door te gaan met het bekijken van deze werkomgeving of herlaad de pagina om te trachten deze werkomgeving weer aan te kunnen passen.
.invalidHashError
The document you've requested has an invalid URL.
De url van het opgevraagde document is ongeldig.
.errorCopy
You can still use the current version in read-only mode by pressing <em>Esc</em>.
U kunt nog altijd toegang krijgen tot de inhoud als u op <em>Esc</em> drukt.<br>Als u dit venster sluit, kunt u er geen toegang meer tot krijgen.
.errorRedirectToHome
Press <em>Esc</em> to be redirected to your CryptDrive.
Druk op <em>Esc</em> om door te gaan naar uw CryptDrive.
.newVersionError
A new version of CryptPad is available.<br><a href='#'>Reload</a> to use the new version, or press escape to access your content in <b>offline mode</b>.
Er is een nieuwe versie van CryptPad beschikbaar.<br><a href='#'>Herlaad de pagina</a> om de nieuwe versie te gebruiken of druk Esc om uw inhoud te bekijken in de <b>offline-modus</b>.
.loading
Loading...
Bezig met laden...
.error
Error
Fout
.saved
Saved
Opgeslagen
.deleted
Deleted
Verwijderd

Loading…

Yarmo

New translation

CryptPad / AppDutch

Press <em>Esc</em> to be redirected to your CryptDrive.
Druk op <em>Esc</em> om door te gaan naar uw CryptDrive.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.errorRedirectToHome
Labels
No labels currently set.
Source string age
2 years ago
Translation file
www/common/translations/messages.nl.json, string 35