Translation

.padNotPinned
This pad will expire after 3 months of inactivity, {0}login{1} or {2}register{3} to preserve it.
126/960
Key English Dutch State
.button_newkanban
New Kanban
Nieuw Kanban-bord
.button_newsheet
New Sheet
Nieuw blad
.common_connectionLost
<b>Server Connection Lost</b><br>You're now in read-only mode until the connection is back.
<b>Serververbinding verbroken</b><br>De alleen-lezenmodus is ingeschakeld tot de verbinding hersteld wordt.
.typeError
This pad is not compatible with the selected application
Deze werkomgeving kan niet worden gebruikt met het gekozen programma
.onLogout
You are logged out, {0}click here{1} to log in<br>or press <em>Escape</em> to access your pad in read-only mode.
U bent uitgelogd. {0}Klik hier{1} om in te loggen<br>of druk op <em>Escape</em> om uw werkomgeving te openen in alleen-lezenmodus.
.padNotPinned
This pad will expire after 3 months of inactivity, {0}login{1} or {2}register{3} to preserve it.
Deze werkomgeving wordt na 3 maanden gewist als hij niet wordt gebruikt. {0}Log in{1} of {2}registreer{3} om deze te behouden.
.padNotPinnedVariable
This pad will expire after {4} days of inactivity, {0}login{1} or {2}register{3} to preserve it.
Deze werkomgeving wordt na {4} dagen gewist als hij niet wordt gebruikt. {0}Log in{1} of {2}registreer{3} om deze te behouden.
.anonymousStoreDisabled
The webmaster of this CryptPad instance has disabled the store for anonymous users. You have to log in to be able to use CryptDrive.
De webmaster van deze CryptPad-instantie heeft opslag uitgeschakeld voor anonieme gebruikers. Log in om deze CryptOpslag te gebruiken.
.expiredError
This pad has reached its expiration time and is no longer available.
Deze werkomgeving heeft zijn vervaldatum bereikt en is niet meer beschikbaar.
.deletedError
This document has been deleted and is no longer available.
Deze werkomgeving is verwijderd door de eigenaar en niet meer beschikbaar.
.inactiveError
This pad has been deleted due to inactivity. Press Esc to create a new pad.
Deze werkomgeving is verwijderd wegens gebrek aan activiteit. Druk op Esc om een nieuwe werkomgeving samen te stellen.

Loading…

Vistaus

Translation changed

CryptPad / AppDutch

This pad will expire after 3 months of inactivity, {0}login{1} or {2}register{3} to preserve it.
Deze werkomgeving wordt gewist na 3 maanden niet gebruikt te zijngewist als hij niet wordt gebruikt. {0}Log in{1} of {2}registreer{3} om deze te behouden.
9 months ago
Vistaus

Translation changed

CryptPad / AppDutch

This pad will expire after 3 months of inactivity, {0}login{1} or {2}register{3} to preserve it.
Deze werkomgeving verloopt als dezewordt gewist na 3 maanden niet wordt gebruikt, te zijn. {0}lLog in{1} of {2}registreer{3} om deze te behouden.
9 months ago
RyuKurisu

Suggestion accepted

CryptPad / AppDutch

This pad will expire after 3 months of inactivity, {0}login{1} or {2}register{3} to preserve it.
Deze werkomgeving verloopt als deze 3 maanden niet wordt gebruikt, {0}login{1} of {2}registreer{3} om deze te behouden.
a year ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppDutch

This pad will expire after 3 months of inactivity, {0}login{1} or {2}register{3} to preserve it.
Deze werkomgeving verloopt als deze 3 maanden niet wordt gebruikt, {0}login{1} of {2}registreer{3} om deze te behouden.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
pad werkomgeving CryptPad

Source information

Key
.padNotPinned
Labels
No labels currently set.
Source string age
2 years ago
Translation file
www/common/translations/messages.nl.json, string 26