Translation

.pinLimitReachedAlertNoAccounts
You've reached your storage limit
26/330
Key English Lithuanian State
.password_submit
Submit
 
.pinLimitDrive
You've reached your storage limit.<br>You can't create new documents.
Pasiekėte saugyklos limitą. <br> Negalite sukurti naujų padų.
.pinLimitNotPinned
You've reached your storage limit.<br>This document is not stored in your CryptDrive.
Pasiekėte saugyklos limitą. <br> Šis padas nėra saugomas jūsų „CryptDrive“.
.pinLimitReached
You've reached your storage limit
Pasiekėte saugyklos limitą
.pinLimitReachedAlert
You've reached your storage limit. New documents won't be stored in your CryptDrive.<br>You can either remove documents from your CryptDrive or <a>subscribe to a premium offer</a> to increase your limit.
Pasiekėte saugyklos limitą. Nauji padai nebus saugomi jūsų „CryptDrive“. <br> Norėdami padidinti savo limitą, galite pašalinti padus iš savo „CryptDrive“ arba <a> užsiprenumeruoti </a>premium sąskaitą.
.pinLimitReachedAlertNoAccounts
You've reached your storage limit
Pasiekėte saugyklos limitą
.poll_bookmark_col
Bookmark this column so that it is always unlocked and displayed at the beginning for you
Pažymėkite šį stulpelį taip, kad jis visada būtų atrakintas ir rodomas pradžioje
.poll_bookmarked_col
This is your bookmarked column. It will always be unlocked and displayed at the beginning for you.
Tai yra jūsų pažymėtas stulpelis. Jums visada bus atrakinta ir rodoma pradžioje.
.poll_comment_add
Add a comment
Pridėti komentarą
.poll_comment_disabled
Publish this poll using the ✓ button to enable the comments.
Paskelbkite šią apklausą naudodami mygtuką ✓, kad įgalintumėte komentarus.
ComponentTranslation
This translation Translated CryptPad/App
Pasiekėte saugyklos limitą
Following string has different context but same source.
Translated CryptPad/App
Pasiekėte saugyklos limitą

Loading…

Myworkoutarena

New translation

CryptPad / AppLithuanian

You've reached your storage limit
Pasiekėte saugyklos limitą
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.pinLimitReachedAlertNoAccounts
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
www/common/translations/messages.lt.json, string 66