Translation

.support_cat_tickets
Existing tickets
20/160
Key English Czech State
.support_formHint
Use this form to securely contact the administrators about issues and questions.<br>Please note that some issues/questions may already be addressed in the <a>CryptPad User Guide</a>. Please do not create a new ticket if you already have an open ticket about the same issue. Instead, reply to your original message with any additional information.
Pomocí tohoto formuláře můžete bezpečně kontaktovat administrátory ohledně problémů a otázek.<br>Upozorňujeme, že některé problémy/dotazy již mohou být řešeny v <a>Uživatelské příručce CryptPad</a>. Nevytvářejte prosím nový tiket, pokud již máte otevřený tiket se stejným problémem. Místo toho odpovězte na původní zprávu a uveďte jakékoli další informace.
.support_formButton
Send
Odeslat
.support_formTitleError
Error: title is empty
Chyba: název je prázdný
.support_formContentError
Error: content is empty
Chyba: obsah je prázdný
.support_formMessage
Type your message…
Napište svou zprávu…
.support_cat_tickets
Existing tickets
Existující požadavky
.support_listTitle
Support tickets
Požadavky na podporu
.support_listHint
Here is the list of tickets sent to the administrators and their answers. A closed ticket cannot be re-opened but you can make a new one. You can hide tickets that have been closed.
Zde je seznam požadavků zaslaných administrátorům a jejich odpovědi. Uzavřený požadavek nelze znovu otevřít, ale můžete vytvořit nový. Požadavky, které byly uzavřeny, můžete skrýt.
.support_answer
Reply
Odpověď
.support_close
Close the ticket
Uzavřít požadavek
.support_remove
Remove the ticket
Odstranit požadavek

Loading…

mdivecky

Translation changed

CryptPad / AppCzech

Existing tickets
Stávající vstupenExistující požadavky
11 months ago
mdivecky

Suggestion accepted

CryptPad / AppCzech

Existing tickets
Stávající vstupenky
11 months ago
mdivecky

Suggestion added

CryptPad / AppCzech

Existing tickets
Stávající vstupenky
11 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.support_cat_tickets
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
www/common/translations/messages.cs.json, string 697