Translation

.error_incorrectAccess
This page can only be accessed via {0}.
55/390
Key English Czech State
.ui_ms
milliseconds
milisekundy
.admin_enableembedsTitle
Enable remote embedding
Povolit vzdálené vkládání
.admin_enableembedsHint
Allow documents and media from this instance to be embedded on other websites. This will add an "Embed" option to the Share menu. For security reasons applications that use OnlyOffice (Sheets, Document, Presentation) cannot be embedded even if this setting is active.
Povolit vkládání dokumentů a médií z této instance na jiné webové stránky. Tím se do nabídky Sdílet přidá možnost "Vložit". Z bezpečnostních důvodů aplikace, které používají OnlyOffice (Listy, Dokumenty, Prezentace) nemohou být vloženy, i když je toto nastavení aktivní.
.error_embeddingDisabled
Embedding is disabled for this CryptPad instance
Vkládání je pro tuto instanci CryptPadu zakázáno
.error_embeddingDisabledSpecific
Embedding is disabled for this CryptPad application.
Vkládání je pro tuto aplikaci CryptPad zakázáno.
.error_incorrectAccess
This page can only be accessed via {0}.
Na tuto stránku lze vstoupit pouze prostřednictvím {0}.
.error_evalPermitted
Aborting because eval should not be permitted.

This error is linked to Content-Security-Policy headers, it could be due to: an outdated browser that does not support them, browser extensions that interfere with their correct behaviour, or an incorrect configuration of this CryptPad instance.
 
.ui_experimental
This feature is considered experimental.
Tato funkce je považována za experimentální.
.admin_noticeTitle
Home page notice
Oznámení na domovské stránce
.admin_noticeHint
An optional message to display on the home page
Volitelná zpráva, která se zobrazí na domovské stránce
.footer_website
Project Website
Webové stránky projektu

Loading…

julama

New translation

CryptPad / AppCzech

This page can only be accessed via {0}.
Na tuto stránku lze vstoupit pouze prostřednictvím {0}.
6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.error_incorrectAccess
Labels
No labels currently set.
Source string age
8 months ago
Translation file
www/common/translations/messages.cs.json, string 1424