Translation

.footer_source
Source code
12/110
Key English Czech State
.ui_saved
{0} saved
{0} uloženo
.admin_descriptionTitle
Instance description
Popis instance
.admin_descriptionHint
The descriptive text displayed for this instance in the list of public instances on cryptpad.org
Popisný text zobrazený pro tuto instanci v seznamu veřejných instancí na cryptpad.org
.admin_jurisdictionTitle
Hosting location
Poloha serveru
.admin_jurisdictionHint
The country where this instance's encrypted data is hosted
Země, ve které jsou zašifrovaná data této instance uložena
.footer_source
Source code
Zdrojový kód
.info_termsFlavour
<a>Terms of service</a> for this instance
<a>Podmínky služby</a> pro tuto instanci
.info_sourceFlavour
<a>Source code</a> for CryptPad
<a>Zdrojový kód</a> pro CryptPad
.support_warning_prompt
Please choose the most relevant category for your issue. This helps administrators triage and provides further suggestions for what information to provide
Vyberte prosím kategorii, která je pro váš problém nejvhodnější. To administrátorům pomůže při třídění a poskytne další návrhy, jaké informace poskytnout
.support_warning_account
Please note that administrators are not able to reset passwords. If you have lost the credentials to your account but are still logged in, you can <a>migrate your data to a new account</a>
Upozorňujeme, že správci nemohou resetovat hesla. Pokud jste ztratili přihlašovací údaje ke svému účtu, ale jste stále přihlášeni, <a>můžete svá data přenést na nový účet</a>
.support_warning_drives
Note that administrators are not able to identify folders and documents by name. For shared folders, please provide a <a>document identifier</a>
Upozorňujeme, že správci nemohou identifikovat složky a dokumenty podle názvu. U sdílených složek uveďte <a>identifikátor dokumentu</a>

Loading…

julama

Translation changed

CryptPad / AppCzech

Source code
Zdrojový kód
4 months ago
julama

Marked for edit

CryptPad / AppCzech

Source code
Zdrojový kód
4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.footer_source
Labels
No labels currently set.
Source string age
7 months ago
Translation file
www/common/translations/messages.cs.json, string 1392