Translation

.settings_safeLinkDefault
Safe Links are now turned on by default. Please use the <i></i> <b>Share</b> menu to copy links rather than your browser's address bar.
151/1350
Key English Czech State
.settings_resetTips
Tips
Tipy
.settings_resetTipsAction
Reset
Resetovat
.settings_resetTipsButton
Reset the available tips in CryptDrive
Resetujte dostupné tipy v CryptDrive
.settings_resetTipsDone
All the tips are now visible again.
Všechny tipy jsou nyní opět viditelné.
.settings_restore
Restore
Obnovit
.settings_safeLinkDefault
Safe Links are now turned on by default. Please use the <i></i> <b>Share</b> menu to copy links rather than your browser's address bar.
Bezpečné odkazy jsou nyní ve výchozím nastavení zapnuté. Ke zkopírování odkazů použijte nabídku <i></i> <b>Sdílet</b> místo adresního řádku prohlížeče.
.settings_safeLinksCheckbox
Enable safe links
Povolit bezpečné odkazy
.settings_safeLinksHint
CryptPad includes the keys to decrypt your documents in their links. Anyone with access to your browsing history can potentially read your data. This includes intrusive browser extensions and browsers that sync your history across devices. Enabling "safe links" prevents the keys from entering your browsing history or being displayed in your address bar whenever possible. We strongly recommend that you enable this feature and use the {0} Share menu to generate shareable links.
CryptPad vkládá klíče k dešifrování vašich dokumentů do jejich odkazů. Kdokoli, kdo má přístup k historii vašeho prohlížeče, může potenciálně číst vaše data. To zahrnuje prohlížeče které synchronizují vaši historii nebo jejich rozšíření. Povolením „bezpečných odkazů“ zabráníte tomu, aby se klíče zobrazovaly v adresním řádku a v historii. Důrazně doporučujeme povolit tuto funkci a pomocí nabídky {0} Sdílet generovat odkazy, které lze následně sdílet.
.settings_safeLinksTitle
Safe Links
Bezpečné odkazy
.settings_save
Save
Uložit

Loading…

ansuz

Source string changed

CryptPad / AppCzech

Safe Links are now turned on by default. Please use the <i></i> <b>Share</b> menu to copy links rather than your browser's address bar.
2 months ago
mathilde

Source string changed

CryptPad / AppCzech

Safe Links are now turned on by default. Please use the <i></i> <b>Share</b> menu to copy links rather than your browser's address bar.
3 months ago
mdivecky

Translation changed

CryptPad / AppCzech

Safe Links are now turned on by default. Please use the <i></i> <b>Share</b> menu to copy links rather than your browser's address bar.
Bezpečné odkazy jsou nyní ve výchozím nastavení zapnuté. Ke zkopírování odkazů použijte raději nabídku <i></i> <b>Sdílet</b> nežmísto adresního řádeku prohlížeče.
11 months ago
mdivecky

Suggestion accepted

CryptPad / AppCzech

Safe Links are now turned on by default. Please use the <i></i> <b>Share</b> menu to copy links rather than your browser's address bar.
Bezpečné odkazy jsou nyní ve výchozím nastavení zapnuté. Ke zkopírování odkazů použijte raději nabídku <i></i> <b>Sdílet</b> než adresní řádek prohlížeče.
11 months ago
mdivecky

Suggestion added

CryptPad / AppCzech

Safe Links are now turned on by default. Please use the <i></i> <b>Share</b> menu to copy links rather than your browser's address bar.
Bezpečné odkazy jsou nyní ve výchozím nastavení zapnuté. Ke zkopírování odkazů použijte raději nabídku <i></i> <b>Sdílet</b> než adresní řádek prohlížeče.
11 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.settings_safeLinkDefault
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
www/common/translations/messages.cs.json, string 948