Translation

.errorCopy
You can still use the current version in read-only mode by pressing Esc.
75/730
Key English Czech State
.expiredError
This document has reached its expiration time and is no longer available.
Tento dokument expiroval a není již dostupný.
.deletedError
This document has been deleted and is no longer available.
Tento dokument byl smazán a není již dostupný.
.inactiveError
This document has been deleted due to inactivity. Press Esc to create a new document.
Tento dokument byl smazán kvůli neaktivitě. Zmáčkněte Escape pro vytvoření nového dokumentu.
.chainpadError
A critical error occurred when updating your content. This page is in read-only mode to make sure you won't lose your work.<br>Hit Esc to continue to view this document, or reload to try editing again.
Během nahrávání vašeho obsahu nastala kritická chyba. Tato stránka je režimu jen pro čtení, aby nedošlo ke ztrátě vaší práce.<br>Pro pokračování prohlížení tohoto dokumentu stiskněte Esc, nebo stránku znovu načtěte pro pokračování v úpravách.
.invalidHashError
The document you've requested has an invalid URL.
Požadovaný dokument má neplatné URL.
.errorCopy
You can still use the current version in read-only mode by pressing Esc.
Stále můžete použít současnou verzi v režimu jen pro čtení stisknutím Esc.
.errorRedirectToHome
Press Esc to be redirected to your CryptDrive.
Stiskněte Esc pro přesměrování do vašeho CryptDrive.
.newVersionError
A new version of CryptPad is available.<br><a href='#'>Reload</a> to use the new version, or press escape to access your content in <b>offline mode</b>.
K dispozici je nová verze CryptPad.<br><a href='#'>Obnovte stránku</a> pro zobrazení nové verze nebo zmáčkněte escape pro pokračování <b>offline</b>.
.loading
Loading...
Načítání...
.error
Error
Chyba
.saved
Saved
Uloženo

Loading…

mdivecky

Suggestion accepted

CryptPad / AppCzech

You can still use the current version in read-only mode by pressing Esc.
Stále můžete použít současnou verzi v režimu jen pro čtení stisknutím <em>Esc</em>.
11 months ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppCzech

You can still use the current version in read-only mode by pressing Esc.
Stále můžete použít současnou verzi v režimu jen pro čtení stisknutím <em>Esc</em>.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.errorCopy
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
www/common/translations/messages.cs.json, string 29