Translation

.error_unhelpfulScriptError
Script Error: See browser console for details
57/450
Key English Czech State
.loading_state_3
Load shared folders
Načítání sdílených složek
.loading_state_4
Load Teams
Načítání týmů
.loading_state_5
Reconstruct document
Příprava dokumentu
.tag_add
Add
Přidat
.tag_edit
Edit
Upravit
.error_unhelpfulScriptError
Script Error: See browser console for details
Chyba skriptu: Podrobnosti naleznete v konzole prohlížeče
.documentID
Document identifier
Identifikátor dokumentu
.unableToDisplay
Unable to display the document. Please press Esc to reload the page. If the problem persists, please contact support.
Dokument nelze zobrazit. Stisknutím klávesy Esc znovu načtěte stránku. Pokud problém přetrvává, kontaktujte podporu.
.errorPopupBlocked
CryptPad needs to be able to open new tabs to operate. Please allow popup windows in your browser's address bar. These windows will never be used to show you advertising.
Aby mohl CryptPad fungovat, musí být schopen otevírat nové karty. Povolte prosím vyskakovací okna v adresním řádku vašeho prohlížeče. Tato okna nebudou nikdy použita k zobrazení reklamy.
.admin_archiveHint
Make a document unavailable without deleting it permanently. It will be placed in an 'archive' directory and deleted after a few days (configurable in the server configuration file).
Znepřístupní dokument, aniž by byl trvale smazán. Bude umístěn do adresáře 'archive' a po několika dnech smazán (lze konfigurovat v konfiguračním souboru serveru).
.admin_archiveButton
Archive
Archivovat

Loading…

julama

Suggestion accepted

CryptPad / AppCzech

Script Error: See browser console for details
Chyba skriptu: Podrobnosti naleznete v konzole prohlížeče
11 months ago
mdivecky

Suggestion added

CryptPad / AppCzech

Script Error: See browser console for details
Chyba skriptu: Podrobnosti naleznete v konzole prohlížeče
11 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.error_unhelpfulScriptError
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
www/common/translations/messages.cs.json, string 1035