Translation

.support_warning_bug
Please specify in which browser the issue occurs and if any extensions are installed. Please provide as much detail as possible about the issue and the steps necessary to reproduce it
172/1830
Key English Czech State
.info_sourceFlavour
<a>Source code</a> for CryptPad
<a>Zdrojový kód</a> pro CryptPad
.support_warning_prompt
Please choose the most relevant category for your issue. This helps administrators triage and provides further suggestions for what information to provide
Vyberte prosím kategorii, která je pro váš problém nejvhodnější. To administrátorům pomůže při třídění a poskytne další návrhy, jaké informace poskytnout
.support_warning_account
Please note that administrators are not able to reset passwords. If you have lost the credentials to your account but are still logged in, you can <a>migrate your data to a new account</a>
Upozorňujeme, že správci nemohou resetovat hesla. Pokud jste ztratili přihlašovací údaje ke svému účtu, ale jste stále přihlášeni, <a>můžete svá data přenést na nový účet</a>
.support_warning_drives
Note that administrators are not able to identify folders and documents by name. For shared folders, please provide a <a>document identifier</a>
Upozorňujeme, že správci nemohou identifikovat složky a dokumenty podle názvu. U sdílených složek uveďte <a>identifikátor dokumentu</a>
.support_warning_document
Please specify which type of document is causing the issue and provide a <a>document identifier</a> or a link
Uveďte prosím, který typ dokumentu je příčinou problému, a uveďte <a>identifikátor dokumentu</a> nebo odkaz
.support_warning_bug
Please specify in which browser the issue occurs and if any extensions are installed. Please provide as much detail as possible about the issue and the steps necessary to reproduce it
Uveďte prosím, v jakém prohlížeči se problém vyskytuje a zda jsou nainstalovány nějaké doplňky. Uveďte co nejvíce podrobností o problému a krocích nutných k jeho zopakování
.support_warning_abuse
Please report content that violates the <a>Terms of Service</a>. Please provide links to the offending documents or user profiles and describe how they are violating the terms. Any additional information on the context in which you discovered the content or behaviour may help administrators prevent future violations
Nahlaste prosím obsah, který porušuje <a>Podmínky služby</a>. Uveďte prosím odkazy na inkriminující dokumenty nebo uživatelské profily a popište, jakým způsobem porušují podmínky. Jakékoli další informace o kontextu, ve kterém jste obsah nebo chování objevili, mohou správcům pomoci zabránit budoucímu porušování podmínek
.support_warning_other
What is the nature of your query? Please provide as much relevant information as possible to make it easier for us to address your issue quickly
Jaká je povaha vašeho dotazu? Uveďte co nejvíce relevantních informací, abychom mohli váš problém rychle vyřešit
.support_cat_drives
Drive or team
Drive nebo tým
.support_cat_document
Document
Dokument
.support_cat_abuse
Report abuse
Nahlásit zneužití
Key English Czech State
.support_premiumPriority
Premium users help support improvements to CryptPad's usability and benefit from prioritized responses to their support tickets.
Prémioví uživatelé pomáhají podporovat vylepšení CryptPadu a mohou využívat prioritní odpovědi na jejich dotazy.
.support_remove
Remove the ticket
Odstranit požadavek
.support_showData
Show/hide user data
Zobrazit/skrýt uživatelská data
.support_warning_abuse
Please report content that violates the <a>Terms of Service</a>. Please provide links to the offending documents or user profiles and describe how they are violating the terms. Any additional information on the context in which you discovered the content or behaviour may help administrators prevent future violations
Nahlaste prosím obsah, který porušuje <a>Podmínky služby</a>. Uveďte prosím odkazy na inkriminující dokumenty nebo uživatelské profily a popište, jakým způsobem porušují podmínky. Jakékoli další informace o kontextu, ve kterém jste obsah nebo chování objevili, mohou správcům pomoci zabránit budoucímu porušování podmínek
.support_warning_account
Please note that administrators are not able to reset passwords. If you have lost the credentials to your account but are still logged in, you can <a>migrate your data to a new account</a>
Upozorňujeme, že správci nemohou resetovat hesla. Pokud jste ztratili přihlašovací údaje ke svému účtu, ale jste stále přihlášeni, <a>můžete svá data přenést na nový účet</a>
.support_warning_bug
Please specify in which browser the issue occurs and if any extensions are installed. Please provide as much detail as possible about the issue and the steps necessary to reproduce it
Uveďte prosím, v jakém prohlížeči se problém vyskytuje a zda jsou nainstalovány nějaké doplňky. Uveďte co nejvíce podrobností o problému a krocích nutných k jeho zopakování
.support_warning_document
Please specify which type of document is causing the issue and provide a <a>document identifier</a> or a link
Uveďte prosím, který typ dokumentu je příčinou problému, a uveďte <a>identifikátor dokumentu</a> nebo odkaz
.support_warning_drives
Note that administrators are not able to identify folders and documents by name. For shared folders, please provide a <a>document identifier</a>
Upozorňujeme, že správci nemohou identifikovat složky a dokumenty podle názvu. U sdílených složek uveďte <a>identifikátor dokumentu</a>
.support_warning_other
What is the nature of your query? Please provide as much relevant information as possible to make it easier for us to address your issue quickly
Jaká je povaha vašeho dotazu? Uveďte co nejvíce relevantních informací, abychom mohli váš problém rychle vyřešit
.support_warning_prompt
Please choose the most relevant category for your issue. This helps administrators triage and provides further suggestions for what information to provide
Vyberte prosím kategorii, která je pro váš problém nejvhodnější. To administrátorům pomůže při třídění a poskytne další návrhy, jaké informace poskytnout

Loading…

julama

Marked for edit

CryptPad / AppCzech

Please specify in which browser the issue occurs and if any extensions are installed. Please provide as much detail as possible about the issue and the steps necessary to reproduce it
Uveďte prosím, v jakém prohlížeči se problém vyskytuje a zda jsou nainstalovány nějaké doplňky. Uveďte co nejvíce podrobností o problému a krocích nutných k jeho zopakování
6 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

This string has been translated in the past

Reset

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.support_warning_bug
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
www/common/translations/messages.cs.json, string 1399