Translation

.admin_enableembedsTitle
Enable remote embedding
25/230
Key English Czech State
.admin_enableDiskMeasurementsHint
If enabled, a JSON API endpoint will be exposed under <code>/api/profiling</code>. This keeps a running measurement of disk I/O within the time window set below. This setting can impact server performance and may reveal sensitive data. It is recommended that you leave this setting disabled unless you know what you are doing.
 
.admin_bytesWrittenTitle
Disk performance measurement window
Okno měření výkonu disku
.admin_bytesWrittenHint
If you have enabled disk performance measurements then the duration of the window can be configured below.
Pokud jste povolili měření výkonu disku, můžete dobu trvání nakonfigurovat níže.
.admin_setDuration
Set duration
Nastavit dobu trvání
.ui_ms
milliseconds
milisekundy
.admin_enableembedsTitle
Enable remote embedding
Povolit vzdálené vkládání
.admin_enableembedsHint
Allow documents and media from this instance to be embedded on other websites. This will add an "Embed" option to the Share menu. For security reasons applications that use OnlyOffice (Sheets, Document, Presentation) cannot be embedded even if this setting is active.
Povolit vkládání dokumentů a médií z této instance na jiné webové stránky. Tím se do nabídky Sdílet přidá možnost "Vložit". Z bezpečnostních důvodů aplikace, které používají OnlyOffice (Listy, Dokumenty, Prezentace) nemohou být vloženy, i když je toto nastavení aktivní.
.error_embeddingDisabled
Embedding is disabled for this CryptPad instance
Vkládání je pro tuto instanci CryptPadu zakázáno
.error_embeddingDisabledSpecific
Embedding is disabled for this CryptPad application.
Vkládání je pro tuto aplikaci CryptPad zakázáno.
.error_incorrectAccess
This page can only be accessed via {0}.
Na tuto stránku lze vstoupit pouze prostřednictvím {0}.
.error_evalPermitted
Aborting because eval should not be permitted.

This error is linked to Content-Security-Policy headers, it could be due to: an outdated browser that does not support them, browser extensions that interfere with their correct behaviour, or an incorrect configuration of this CryptPad instance.
 
Key English Czech State
.admin_emailHint
Set the contact email for your instance here
Zde nastavte kontaktní e-mail pro vaši instanci
.admin_emailTitle
Admin contact email
Kontaktní e-mail správce
.admin_enableDiskMeasurementsHint
If enabled, a JSON API endpoint will be exposed under <code>/api/profiling</code>. This keeps a running measurement of disk I/O within the time window set below. This setting can impact server performance and may reveal sensitive data. It is recommended that you leave this setting disabled unless you know what you are doing.
 
.admin_enableDiskMeasurementsTitle
Measure disk performance
Změřit výkonu disku
.admin_enableembedsHint
Allow documents and media from this instance to be embedded on other websites. This will add an "Embed" option to the Share menu. For security reasons applications that use OnlyOffice (Sheets, Document, Presentation) cannot be embedded even if this setting is active.
Povolit vkládání dokumentů a médií z této instance na jiné webové stránky. Tím se do nabídky Sdílet přidá možnost "Vložit". Z bezpečnostních důvodů aplikace, které používají OnlyOffice (Listy, Dokumenty, Prezentace) nemohou být vloženy, i když je toto nastavení aktivní.
.admin_enableembedsTitle
Enable remote embedding
Povolit vzdálené vkládání
.admin_fileCount
Number of files
 
.admin_firstPinTime
First pin activity time
 
.admin_flushCacheButton
Flush cache
Vyčistit cahce
.admin_flushCacheDone
Cache flushed successfully
Cache úspěšně vyčíštěna

Loading…

julama

Translation changed

CryptPad / AppCzech

Enable remote embedding
Povolit vzdálené vkládání
6 months ago
julama

Marked for edit

CryptPad / AppCzech

Enable remote embedding
Povolit vzdálené vkládání
6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.admin_enableembedsTitle
Labels
No labels currently set.
Source string age
8 months ago
Translation file
www/common/translations/messages.cs.json, string 1420