Translation

.safeLinks_error
This link was copied from the browser's address bar and does not provide access to the document. Please use the <i></i> <b>Share</b> menu to share directly with contacts or copy the link. <a> Read more about the Safe Links feature</a>.
243/2350
Key English Czech State
.oo_sheetMigration_anonymousEditor
This document requires an upgrade. Editing is disabled for guests until a registered user opens it.
Tento dokument vyžaduje aktualizaci. Úpravy jsou pro hosty zakázány, dokud je neotevře registrovaný uživatel.
.imprint
Legal notice
Legal
.settings_cat_security
Confidentiality
Soukromí
.settings_safeLinksTitle
Safe Links
Bezpečné odkazy
.settings_safeLinksCheckbox
Enable safe links
Povolit bezpečné odkazy
.safeLinks_error
This link was copied from the browser's address bar and does not provide access to the document. Please use the <i></i> <b>Share</b> menu to share directly with contacts or copy the link. <a> Read more about the Safe Links feature</a>.
Tento odkaz byl zkopírován z adresního řádku prohlížeče a neposkytuje přístup k dokumentu. Chcete-li dokupent sdílet, použijte nabídku <i></i> <b>Sdílet</b> a zkopírujte odkaz z ní. <a> Přečtěte si další informace o funkci Bezpečné odkazy</a>.
.dontShowAgain
Don't show again
Znovu nezobrazovat
.profile_login
You need to log in to add this user to your contacts
Chcete-li tohoto uživatele přidat do svých kontaktů, musíte se přihlásit
.settings_safeLinksHint
CryptPad includes the keys to decrypt your documents in their links. Anyone with access to your browsing history can potentially read your data. This includes intrusive browser extensions and browsers that sync your history across devices. Enabling "safe links" prevents the keys from entering your browsing history or being displayed in your address bar whenever possible. We strongly recommend that you enable this feature and use the {0} Share menu to generate shareable links.
CryptPad vkládá klíče k dešifrování vašich dokumentů do jejich odkazů. Kdokoli, kdo má přístup k historii vašeho prohlížeče, může potenciálně číst vaše data. To zahrnuje prohlížeče které synchronizují vaši historii nebo jejich rozšíření. Povolením „bezpečných odkazů“ zabráníte tomu, aby se klíče zobrazovaly v adresním řádku a v historii. Důrazně doporučujeme povolit tuto funkci a pomocí nabídky {0} Sdílet generovat odkazy, které lze následně sdílet.
.areYouSure
Are you sure?
Jste si jistí?
.historyTrim_historySize
History: {0}
Historie: {0}

Loading…

ansuz

Source string changed

CryptPad / AppCzech

This link was copied from the browser's address bar and does not provide access to the document. Please use the <i></i> <b>Share</b> menu to share directly with contacts or copy the link. <a> Read more about the Safe Links feature</a>.
2 months ago
mathilde

Source string changed

CryptPad / AppCzech

This link was copied from the browser's address bar and does not provide access to the document. Please use the <i></i> <b>Share</b> menu to share directly with contacts or copy the link. <a> Read more about the Safe Links feature</a>.
3 months ago
mdivecky

Translation changed

CryptPad / AppCzech

This link was copied from the browser's address bar and does not provide access to the document. Please use the <i></i> <b>Share</b> menu to share directly with contacts or copy the link. <a> Read more about the Safe Links feature</a>.
Tento odkaz byl zkopírován z adresního řádku prohlížeče a neposkytuje přístup k dokumentu. Chcete-li sdílet přímo s kontaktydokupent sdílet, použijte nabídku <i></i> <b>Sdílet</b> neboa zkopírujte odkaz z ní. <a> Přečtěte si další informace o funkci Bezpečné odkazy</a>.
11 months ago
mdivecky

Suggestion accepted

CryptPad / AppCzech

This link was copied from the browser's address bar and does not provide access to the document. Please use the <i></i> <b>Share</b> menu to share directly with contacts or copy the link. <a> Read more about the Safe Links feature</a>.
Tento odkaz byl zkopírován z adresního řádku prohlížeče a neposkytuje přístup k dokumentu. Chcete-li sdílet přímo s kontakty, použijte nabídku <i></i> <b>Sdílet</b> nebo zkopírujte odkaz. <a> Přečtěte si další informace o funkci Bezpečné odkazy</a>.
11 months ago
mdivecky

Suggestion added

CryptPad / AppCzech

This link was copied from the browser's address bar and does not provide access to the document. Please use the <i></i> <b>Share</b> menu to share directly with contacts or copy the link. <a> Read more about the Safe Links feature</a>.
Tento odkaz byl zkopírován z adresního řádku prohlížeče a neposkytuje přístup k dokumentu. Chcete-li sdílet přímo s kontakty, použijte nabídku <i></i> <b>Sdílet</b> nebo zkopírujte odkaz. <a> Přečtěte si další informace o funkci Bezpečné odkazy</a>.
11 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.safeLinks_error
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
www/common/translations/messages.cs.json, string 865