Translation

.register_instance
Creating a new account on {0}
28/290
Key English Czech State
.register_emailWarning1
You can do that if you want, but it won't be sent to our server.
Můžete to udělat pokud chcete, na server to však nebude odesláno.
.register_emailWarning2
You won't be able to reset your password using your email as you can with many other services.
Narozdíl od jiných služeb u nás není možné obnovit heslo pomocí e-mailu.
.register_emailWarning3
If you understand and would like to use your email for your username anyway, click OK.
Pokud tomu rozumíte a chcete přesto používat svůj e-mail jako uživatelské jméno, klikněte na OK.
.register_header
Register
Zaregistrovat se
.register_importRecent
Import documents from your guest session
Importovat dokumenty z předchozího režimu hosta
.register_instance
Creating a new account on {0}
Vytvoření nového účtu na {0}
.register_mustAcceptTerms
You must accept the terms of service.
Musíte souhlasit s podmínkami služby.
.register_notes
<ul class="cp-notes-list"><li>Your password is the secret key that encrypts all of your documents. <span class="red">If you lose it there is no way we can recover your data.</span></li><li>If you are using a shared computer, <span class="red">remember to log out</span> when you are done. Only closing the browser window leaves your account exposed. </li><li>To keep the documents you created and/or stored without being logged in, tick "Import documents from your guest session". </li></ul>
<ul class="cp-notes-list"><li>Vaše heslo je tajný klíč, který šifruje všechny vaše dokumenty. <span class="red">Pokud ho ztratíte, neexistuje způsob, jak obnovit vaše data.</span></li><li>Pokud používáte sdílený počítač, <span class="red">nezapomeňte se odhlásit</span> po dokončení práce. Pokud pouze zavřete okno prohlížeče, zůstanete nadále přihlášeni. </li><li>Chcete-li zachovat dokumenty, které jste vytvořili a/nebo uložili, aniž byste byli přihlášeni, zaškrtněte při přihlášení „Importovat dokumenty z relace hosta“. </li></ul>
.register_notes_title
Important notes
Důležité poznámky
.register_passwordTooShort
Passwords must be at least {0} characters long.
Heslo musí být alespoň {0} znaků dlouhé.

Loading…

julama

New translation

CryptPad / AppCzech

Creating a new account on {0}
Vytvoření nového účtu na {0}
4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.register_instance
Labels
No labels currently set.
Source string age
4 months ago
Translation file
www/common/translations/messages.cs.json, string 1433