Translation

.survey
CryptPad survey
17/150
Key English Czech State
.support_warning_bug
Please specify in which browser the issue occurs and if any extensions are installed. Please provide as much detail as possible about the issue and the steps necessary to reproduce it
Uveďte prosím, v jakém prohlížeči se problém vyskytuje a zda jsou nainstalovány nějaké doplňky. Uveďte co nejvíce podrobností o problému a krocích nutných k jeho zopakování
.support_warning_document
Please specify which type of document is causing the issue and provide a <a>document identifier</a> or a link
Uveďte prosím, který typ dokumentu je příčinou problému, a uveďte <a>identifikátor dokumentu</a> nebo odkaz
.support_warning_drives
Note that administrators are not able to identify folders and documents by name. For shared folders, please provide a <a>document identifier</a>
Upozorňujeme, že správci nemohou identifikovat složky a dokumenty podle názvu. U sdílených složek uveďte <a>identifikátor dokumentu</a>
.support_warning_other
What is the nature of your query? Please provide as much relevant information as possible to make it easier for us to address your issue quickly
Jaká je povaha vašeho dotazu? Uveďte co nejvíce relevantních informací, abychom mohli váš problém rychle vyřešit
.support_warning_prompt
Please choose the most relevant category for your issue. This helps administrators triage and provides further suggestions for what information to provide
Vyberte prosím kategorii, která je pro váš problém nejvhodnější. To administrátorům pomůže při třídění a poskytne další návrhy, jaké informace poskytnout
.survey
CryptPad survey
CryptPad dotazník
.synchronizing
Synchronizing
Synchronizace
.tag_add
Add
Přidat
.tag_edit
Edit
Upravit
.tags_add
Update the tags for selected documents
Upravit štítky pro vybrané dokumenty

Loading…

mdivecky

New translation

CryptPad / AppCzech

CryptPad survey
CryptPad dotazník
11 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.survey
Labels
No labels currently set.
Source string age
a year ago
Translation file
www/common/translations/messages.cs.json, string 616