Translation

.info_termsFlavour
<a>Terms of service</a> for this instance
40/410
Key English Czech State
.admin_descriptionTitle
Instance description
Popis instance
.admin_descriptionHint
The descriptive text displayed for this instance in the list of public instances on cryptpad.org
Popisný text zobrazený pro tuto instanci v seznamu veřejných instancí na cryptpad.org
.admin_jurisdictionTitle
Hosting location
Poloha serveru
.admin_jurisdictionHint
The country where this instance's encrypted data is hosted
Země, ve které jsou zašifrovaná data této instance uložena
.footer_source
Source code
Zdrojový kód
.info_termsFlavour
<a>Terms of service</a> for this instance
<a>Podmínky služby</a> pro tuto instanci
.info_sourceFlavour
<a>Source code</a> for CryptPad
<a>Zdrojový kód</a> pro CryptPad
.support_warning_prompt
Please choose the most relevant category for your issue. This helps administrators triage and provides further suggestions for what information to provide
Vyberte prosím kategorii, která je pro váš problém nejvhodnější. To administrátorům pomůže při třídění a poskytne další návrhy, jaké informace poskytnout
.support_warning_account
Please note that administrators are not able to reset passwords. If you have lost the credentials to your account but are still logged in, you can <a>migrate your data to a new account</a>
Upozorňujeme, že správci nemohou resetovat hesla. Pokud jste ztratili přihlašovací údaje ke svému účtu, ale jste stále přihlášeni, <a>můžete svá data přenést na nový účet</a>
.support_warning_drives
Note that administrators are not able to identify folders and documents by name. For shared folders, please provide a <a>document identifier</a>
Upozorňujeme, že správci nemohou identifikovat složky a dokumenty podle názvu. U sdílených složek uveďte <a>identifikátor dokumentu</a>
.support_warning_document
Please specify which type of document is causing the issue and provide a <a>document identifier</a> or a link
Uveďte prosím, který typ dokumentu je příčinou problému, a uveďte <a>identifikátor dokumentu</a> nebo odkaz

Loading…

julama

New translation

CryptPad / AppCzech

<a>Terms of service</a> for this instance
<a>Podmínky služby</a> pro tuto instanci
6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.info_termsFlavour
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
www/common/translations/messages.cs.json, string 1393