Translation

This paddocument has been deleted by its owner and is no longer available.
.deletedError
This document has been deleted and is no longer available.
78/580
Key English Catalan State
.onLogout
You are logged out, {0}click here{1} to log in<br>or press <em>Escape</em> to access your pad in read-only mode.
Esteu fora del vostre compte, {0}cliqueu aquí{1} per iniciar la sessió<br>o premeu <em>Esc</em> per accedir al vostre document en mode només de lectura.
.padNotPinned
This pad will expire after 3 months of inactivity, {0}login{1} or {2}register{3} to preserve it.
Aquest document caducarà després de 3 mesos d'inactivitat, {0}connecteu-vos{1} o {2}registreu-vos{3} per conservar-lo.
.padNotPinnedVariable
This pad will expire after {4} days of inactivity, {0}login{1} or {2}register{3} to preserve it.
Aquest document caducarà després de {4} dies d'inactivitat, {0}inicieu una sessió{1} o {2}registreu-vos{3} per conservar-lo.
.anonymousStoreDisabled
The webmaster of this CryptPad instance has disabled the store for anonymous users. You have to log in to be able to use CryptDrive.
L'administració d'aquesta instància de CryptPad ha desactivat l'emmagatzematge pels comptes anònims. Cal que inicieu la sessió per utilitzar el CryptDrive.
.expiredError
This pad has reached its expiration time and is no longer available.
Aquest document ha caducat i ja no està disponible.
.deletedError
This document has been deleted and is no longer available.
La persona que va crear aquest document l'ha esborrat i ja no està disponible.
.inactiveError
This pad has been deleted due to inactivity. Press Esc to create a new pad.
Donada la seva inactivitat, aquest document s'ha esborrat. Premeu Esc per crear un nou document.
.chainpadError
A critical error occurred when updating your content. This page is in read-only mode to make sure you won't lose your work.<br>Hit <em>Esc</em> to continue to view this pad, or reload to try editing again.
Hi ha hagut un error crític mentre s'actualitzava el vostre contingut. Aquesta pàgina es manté en mode només de lectura per assegurar que no perdreu el que ja heu fet.<br>Premeu <em>Esc</em> per continuar veient aquest document o torneu a carregar la pàgina per provar de continuar editant-lo.
.invalidHashError
The document you've requested has an invalid URL.
El document que heu demanat té una adreça URL no vàlida.
.errorCopy
You can still use the current version in read-only mode by pressing <em>Esc</em>.
Encara podeu accedir al contingut prement <em>Esc</em>.<br>Un cop tanqueu aquesta finestra no hi podreu tornar a accedir.
.errorRedirectToHome
Press <em>Esc</em> to be redirected to your CryptDrive.
Premeu <em>Esc</em> per tornar al vostre CryptDrive.

Loading…

davidbenque

Source string changed

CryptPad / AppCatalan

This paddocument has been deleted by its owner and is no longer available.
3 weeks ago
JordiBrus

New translation

CryptPad / AppCatalan

This document has been deleted and is no longer available.
La persona que va crear aquest document l'ha esborrat i ja no està disponible.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.deletedError
Labels
No labels currently set.
Source string age
2 years ago
Translation file
www/common/translations/messages.ca.json, string 29