Translation

.fm_info_anonymous
You are not logged in so your documents will expire after {0} days. Clearing your browser's history may make them disappear.<br><a href="/register/">Sign up</a> (no personal information required) or <a href="/login/">Log in</a> to store them in your drive indefinitely. <a href="#docs">Read more about registered accounts</a>.
375/3260
Key English Catalan State
.fm_categoryError
Unable to open the selected category, displaying root.
No es pot obrir la categoria seleccionada, mostrant l'arrel.
.fm_info_root
Create as many nested folders here as you want to sort your files.
Creeu aquí tantes carpetes imbrincades com vulgueu per ordenar els vostres fitxers.
.fm_info_template
These documents are stored as templates. They can be re-used when creating new documents.
Conté tots els documents desats com plantilles i que podeu reutilitzar quan vulgueu crear un nou document.
.fm_info_recent
These documents have recently been opened or modified by you or people you collaborate with.
Aquests documents s'han modificat o obert darrerament, per vós o per alguna persona col·laboradora.
.fm_info_trash
Empty your trash to free space in your CryptDrive.
Buideu la paperera per alliberar espai al vostre CryptDrive.
.fm_info_anonymous
You are not logged in so your documents will expire after {0} days. Clearing your browser's history may make them disappear.<br><a href="/register/">Sign up</a> (no personal information required) or <a href="/login/">Log in</a> to store them in your drive indefinitely. <a href="#docs">Read more about registered accounts</a>.
No heu iniciat la sessió, per tant, els vostres documents caducaran d'aquí a {0} dies. Si esborreu l'historial del vostre navegador podríeu perdre'ls.<br><a href="/register/">Registreu-vos</a> (no es demanen dades personals) o <a href="/login/">Inicieu la sessió</a> per desar-los indefinidament a la vostra unitat. <a href="#docs">Llegiu més sobre els comptes registrats</a>
.fm_info_sharedFolder
This is a shared folder. You're not logged in so you can only access it in read-only mode.<br><a href="/register/">Sign up</a> or <a href="/login/">Log in</a> to be able to import it to your CryptDrive and to modify it.
Aquesta és una carpeta compartida. No heu iniciat cap sessió, pel que només podeu accedir en mode només de lectura.<br><a href="/register/">Registreu-vos</a> o <a href="/login/">Inicieu la sessió</a> per poder importar-ho al vostre CryptDrive i modificar-ho.
.fm_info_owned
You are the owner of the documents displayed here. This means you can remove them permanently from the server whenever you want. If you do so, other users won't be able to access them anymore.
Es documents que es mostren són de la vostra propietat. Això vol dir que podeu eliminar-los permanentment del servidor quan vulgueu. Si ho feu, la resta de persones no podran accedir-hi mai més.
.fm_error_cantPin
Internal server error. Please reload the page and try again.
Error intern del servidor. Si us plau, torneu a garregar la pàgina i torneu a provar-ho.
.fm_viewListButton
List view
Vista de llista
.fm_viewGridButton
Grid view
Vista de graella
Key English Catalan State
.fm_fileName
File name
Nom de fitxer
.fm_filesDataName
All files
Tots els fitxers
.fm_folder
Folder
Carpeta
.fm_folderName
Folder name
Nom de la carpeta
.fm_forbidden
Forbidden action
Acció prohibida
.fm_info_anonymous
You are not logged in so your documents will expire after {0} days. Clearing your browser's history may make them disappear.<br><a href="/register/">Sign up</a> (no personal information required) or <a href="/login/">Log in</a> to store them in your drive indefinitely. <a href="#docs">Read more about registered accounts</a>.
No heu iniciat la sessió, per tant, els vostres documents caducaran d'aquí a {0} dies. Si esborreu l'historial del vostre navegador podríeu perdre'ls.<br><a href="/register/">Registreu-vos</a> (no es demanen dades personals) o <a href="/login/">Inicieu la sessió</a> per desar-los indefinidament a la vostra unitat. <a href="#docs">Llegiu més sobre els comptes registrats</a>
.fm_info_owned
You are the owner of the documents displayed here. This means you can remove them permanently from the server whenever you want. If you do so, other users won't be able to access them anymore.
Es documents que es mostren són de la vostra propietat. Això vol dir que podeu eliminar-los permanentment del servidor quan vulgueu. Si ho feu, la resta de persones no podran accedir-hi mai més.
.fm_info_recent
These documents have recently been opened or modified by you or people you collaborate with.
Aquests documents s'han modificat o obert darrerament, per vós o per alguna persona col·laboradora.
.fm_info_root
Create as many nested folders here as you want to sort your files.
Creeu aquí tantes carpetes imbrincades com vulgueu per ordenar els vostres fitxers.
.fm_info_sharedFolder
This is a shared folder. You're not logged in so you can only access it in read-only mode.<br><a href="/register/">Sign up</a> or <a href="/login/">Log in</a> to be able to import it to your CryptDrive and to modify it.
Aquesta és una carpeta compartida. No heu iniciat cap sessió, pel que només podeu accedir en mode només de lectura.<br><a href="/register/">Registreu-vos</a> o <a href="/login/">Inicieu la sessió</a> per poder importar-ho al vostre CryptDrive i modificar-ho.
anonymous

Suggestion added

No heu iniciat la sessió, per tant, els vostres documents caducaran d'aquí a {0} dies. Si esborreu l'historial del vostre navegador podríeu perdre'ls.<br><a href="/register/">Registreu-vos</a> (no es demanen dades personals) o <a href="/login/">Inicieu la sessió</a> per desar-los indefinidament a la vostra unitat. <a href="#docs">Llegiu més sobre els comptes registrats</a>.

Suggested change:

No heu iniciat la sessió, per tant, els vostres documents caducaran d'aquí a {0} dies. Si esborreu l'historial del vostre navegador podríeu perdre'ls.<br><a href="/register/">Registreu-vos</a> (no es demanen dades personals) o <a href="/login/">Inicieu la sessió</a> per desar-los indefinidament a la vostra unitat. <a href="#docs">Llegiu més sobre els comptes registrats</a>.
6 months ago

Loading…

None

Suggestion added

CryptPad / AppCatalan

You are not logged in so your documents will expire after {0} days. Clearing your browser's history may make them disappear.<br><a href="/register/">Sign up</a> (no personal information required) or <a href="/login/">Log in</a> to store them in your drive indefinitely. <a href="#docs">Read more about registered accounts</a>.
No heu iniciat la sessió, per tant, els vostres documents caducaran d'aquí a {0} dies. Si esborreu l'historial del vostre navegador podríeu perdre'ls.<br><a href="/register/">Registreu-vos</a> (no es demanen dades personals) o <a href="/login/">Inicieu la sessió</a> per desar-los indefinidament a la vostra unitat. <a href="#docs">Llegiu més sobre els comptes registrats</a>.
6 months ago
JordiBrus

Translation changed

CryptPad / AppCatalan

You are not logged in so your documents will expire after {0} days. Clearing your browser's history may make them disappear.<br><a href="/register/">Sign up</a> (no personal information required) or <a href="/login/">Log in</a> to store them in your drive indefinitely. <a href="#docs">Read more about registered accounts</a>.
No heu iniciat la sessió, per tant, els vostres documents caducaran d'aquí a 3 mesos. Es desen al vostre navegador, per tant, si netegeu {0} dies. Si esborreu l'historial del vostre historialnavegador podríeu perdre'ls.<br><a href="/register/">Registreu-vos</a> (no es demanen dades personals) o <a href="/login/">Inicieu la sessió</a> per mantenir-los accessibles.<brdesar-los indefinidament a la vostra unitat. <a href="#docs">Llegiu més sobre els comptes registrats</a>
a year ago
None

Source string changed

CryptPad / AppCatalan

You are not logged in so your paddocuments will expire after 3 months (<a href="https://blog.cryptpad.fr/2017/05/17/You-gotta-log-in/" target="_blank">find out more</a>). They are stored {0} days. Clearing your browser so clearing's history may make them disappear.<br><a href="/register/">Sign up</a> (no personal information required) or <a href="/login/">Log in</a> to keepstore them alive.<br>in your drive indefinitely. <a href="#docs">Read more about registered accounts</a>.
a year ago
ansuz

Source string changed

CryptPad / AppCatalan

You are not logged in so your paddocuments will expire after 3 months (<a href="https://blog.cryptpad.fr/2017/05/17/You-gotta-log-in/" target="_blank">find out more</a>). They are stored {0} days. Clearing your browser so clearing's history may make them disappear.<br><a href="/register/">Sign up</a> (no personal information required) or <a href="/login/">Log in</a> to keepstore them alive.<br>in your drive indefinitely. <a href="https://docs.cryptpad.fr/en/user_guide/user_account.html#account-types" target="_blank">Read more about registered accounts</a>.
2 years ago
JordiBrus

Translation uploaded

CryptPad / AppCatalan

You are not logged in so your documents will expire after {0} days. Clearing your browser's history may make them disappear.<br><a href="/register/">Sign up</a> (no personal information required) or <a href="/login/">Log in</a> to store them in your drive indefinitely. <a href="#docs">Read more about registered accounts</a>.
No heu iniciat la sessió, per tant, els vostres documents caducaran d'aquí a 3 mesos (<a href="https://blog.cryptpad.fr/2017/05/17/You-gotta-log-in/" target="_blank">saber-ne més</a>). Es desen al vostre navegador, per tant, si netegeu el vostre historial podríeu perdre'ls.<br><a href="/register/">Registreu-vos</a> o <a href="/login/">Inicieu la sessió</a> per mantenir-los accessibles.<br>
3 years ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Trailing stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Catalan
account compte CryptPad
drive unitat CryptPad

Source information

Key
.fm_info_anonymous
Labels
No labels currently set.
Source string age
3 years ago
Translation file
www/common/translations/messages.ca.json, string 280