Translation

.fm_removePermanentlyDialog
Are you sure you want to remove this item from your drive? It will remain in the drives of other users who have stored it.
121/1220
Key English Catalan State
.fm_originalPath
Original path
Camí original
.fm_openParent
Show in folder
Veure a la carpeta
.fm_noname
Untitled Document
Document sense títol
.fm_emptyTrashDialog
Are you sure you want to empty the trash?
De debò voleu buidar la paperera?
.fm_removeSeveralPermanentlyDialog
Are you sure you want to remove these {0} items from your drive? They will remain in the drives of other users who have stored them.
De debò voleu suprimir aquests {0} elements de la vostra unitat? Es mantindran a les unitats de qui els hagis desat.
.fm_removePermanentlyDialog
Are you sure you want to remove this item from your drive? It will remain in the drives of other users who have stored it.
De debò voleu suprimir permanentment aquest element de la vostra unitat? Es mantindrà a les unitats de qui l'hagi desat.
.fm_deleteOwnedPad
Are you sure you want to permanently destroy this document?
De debò voleu suprimir permanentment aquest document del servidor?
.fm_deleteOwnedPads
Are you sure you want to permanently destroy these documents?
De debò voleu suprimir permanentment aquests documents del servidor?
.fm_restoreDialog
Are you sure you want to restore {0} to its previous location?
De debò voleu restaurar {0} a la seva ubicació prèvia?
.fm_unknownFolderError
The selected or last visited directory no longer exist. Opening the parent folder...
La carpeta visitada o seleccionada ja no existeix. Obrint la carpeta superior...
.fm_contextMenuError
Unable to open the context menu for that element. If the problem persist, try to reload the page.
No es pot obrir el menú contextual d'aquest element. Si el problema continua, proveu de tornar a carregar la pàgina.
Key English Catalan State
.fm_padIsOwned
You are the owner of this document
Aquest document és de la vostra propietat
.fm_padIsOwnedOther
This document is owned by another user
Aquest document és propietat d'una altra persona
.fm_passwordProtected
Password protected
Protegit amb contrasenya
.fm_prop_tagsList
Tags
Etiquetes
.fm_recentPadsName
Recent
Documents recents
.fm_removePermanentlyDialog
Are you sure you want to remove this item from your drive? It will remain in the drives of other users who have stored it.
De debò voleu suprimir permanentment aquest element de la vostra unitat? Es mantindrà a les unitats de qui l'hagi desat.
.fm_removeSeveralPermanentlyDialog
Are you sure you want to remove these {0} items from your drive? They will remain in the drives of other users who have stored them.
De debò voleu suprimir aquests {0} elements de la vostra unitat? Es mantindran a les unitats de qui els hagis desat.
.fm_renamedPad
You have set a custom name for this document. Its shared title is:<br><b>{0}</b>
Heu establert un nom personalitzat per aquest document. El seu títol compartit és:<br><b>{0}</b>
.fm_restoreDialog
Are you sure you want to restore {0} to its previous location?
De debò voleu restaurar {0} a la seva ubicació prèvia?
.fm_restoreDrive
Resetting your drive to an earlier state. For best results, avoid making changes to your drive until this process is complete.
Reconfigura la vostra unitat a un estat anterior. Per uns bons resultats, eviteu fer canvis a la unitat fins que el procés s'hagi completat.
anonymous

Suggestion added

De debò voleu suprimir permanentment aquest element de la vostra unitat? Es mantindrà a les unitats de qui l'hagi desat.

Suggested change:

De debò voleu suprimir permanentment aquest element de la vostra unitat? Es mantindrà a les unitats de qui l'hagi desat.
6 months ago

Loading…

None

Suggestion added

CryptPad / AppCatalan

Are you sure you want to remove this item from your drive? It will remain in the drives of other users who have stored it.
De debò voleu suprimir permanentment aquest element de la vostra unitat? Es mantindrà a les unitats de qui l'hagi desat.
6 months ago
JordiBrus

Translation changed

CryptPad / AppCatalan

Are you sure you want to remove this item from your drive? It will remain in the drives of other users who have stored it.
De debò voleu suprimir permanentment aquest element del la vostre CryptDrive?a unitat? Es mantindrà a les unitats de qui l'hagi desat.
a year ago
davidbenque

Source string changed

CryptPad / AppCatalan

Are you sure you want to permanently remove that element from your CryptDrive?remove this item from your drive? It will remain in the drives of other users who have stored it.
2 years ago
JordiBrus

Translation uploaded

CryptPad / AppCatalan

Are you sure you want to remove this item from your drive? It will remain in the drives of other users who have stored it.
De debò voleu suprimir permanentment aquest element del vostre CryptDrive?
3 years ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Catalan
users persones usuàries CryptPad
user persona usuària CryptPad
drive unitat CryptPad

Source information

Key
.fm_removePermanentlyDialog
Labels
No labels currently set.
Source string age
3 years ago
Translation file
www/common/translations/messages.ca.json, string 268