Translation

.fm_contextMenuError
Unable to open the context menu for that element. If the problem persist, try to reload the page.
116/970
Key English Catalan State
.fm_removePermanentlyDialog
Are you sure you want to remove this item from your drive? It will remain in the drives of other users who have stored it.
De debò voleu suprimir permanentment aquest element de la vostra unitat? Es mantindrà a les unitats de qui l'hagi desat.
.fm_deleteOwnedPad
Are you sure you want to permanently destroy this document?
De debò voleu suprimir permanentment aquest document del servidor?
.fm_deleteOwnedPads
Are you sure you want to permanently destroy these documents?
De debò voleu suprimir permanentment aquests documents del servidor?
.fm_restoreDialog
Are you sure you want to restore {0} to its previous location?
De debò voleu restaurar {0} a la seva ubicació prèvia?
.fm_unknownFolderError
The selected or last visited directory no longer exist. Opening the parent folder...
La carpeta visitada o seleccionada ja no existeix. Obrint la carpeta superior...
.fm_contextMenuError
Unable to open the context menu for that element. If the problem persist, try to reload the page.
No es pot obrir el menú contextual d'aquest element. Si el problema continua, proveu de tornar a carregar la pàgina.
.fm_selectError
Unable to select the targeted element. If the problem persists, try to reload the page.
No es pot seleccionar l'element objectiu. Si el problema continua, proveu de tornar a carregar la pàgina.
.fm_categoryError
Unable to open the selected category, displaying root.
No es pot obrir la categoria seleccionada, mostrant l'arrel.
.fm_info_root
Create as many nested folders here as you want to sort your files.
Creeu aquí tantes carpetes imbrincades com vulgueu per ordenar els vostres fitxers.
.fm_info_template
These documents are stored as templates. They can be re-used when creating new documents.
Conté tots els documents desats com plantilles i que podeu reutilitzar quan vulgueu crear un nou document.
.fm_info_recent
These documents have recently been opened or modified by you or people you collaborate with.
Aquests documents s'han modificat o obert darrerament, per vós o per alguna persona col·laboradora.
Key English Catalan State
.fm_burnThisDrive
Are you sure you want to remove everything stored by CryptPad in your browser?<br>This will remove your CryptDrive and its history from your browser, but your documents will still exist (encrypted) on our server.
De debò voleu suprimir tot el que CryptPad ha desat al vostre navegador?<br>Això suprimirà el vostre CryptDrive i el seu historial ubicat al navegador, però els vostres documents continuaran existint (encriptats) en el nostre servidor.
.fm_burnThisDriveButton
Erase all information stored by CryptPad in your browser
Esborra tota la informació desada per CryptPad al vostre navegador
.fm_canBeShared
This folder can be shared
Podeu compartir aquesta carpeta
.fm_cantUploadHere
Can't upload a file here
 
.fm_categoryError
Unable to open the selected category, displaying root.
No es pot obrir la categoria seleccionada, mostrant l'arrel.
.fm_contextMenuError
Unable to open the context menu for that element. If the problem persist, try to reload the page.
No es pot obrir el menú contextual d'aquest element. Si el problema continua, proveu de tornar a carregar la pàgina.
.fm_creation
Creation
Creat/da
.fm_deleteOwnedPad
Are you sure you want to permanently destroy this document?
De debò voleu suprimir permanentment aquest document del servidor?
.fm_deleteOwnedPads
Are you sure you want to permanently destroy these documents?
De debò voleu suprimir permanentment aquests documents del servidor?
.fm_deletedFolder
Deleted folder
 

Loading…

JordiBrus

Translation uploaded

CryptPad / AppCatalan

Unable to open the context menu for that element. If the problem persist, try to reload the page.
No es pot obrir el menú contextual d'aquest element. Si el problema continua, proveu de tornar a carregar la pàgina.
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
page pàgina CryptPad

Source information

Key
.fm_contextMenuError
Labels
No labels currently set.
Source string age
3 years ago
Translation file
www/common/translations/messages.ca.json, string 273