Translation

.deletedError
This document has been deleted and is no longer available.
58/580
Key English Catalan State
.onLogout
You are logged out, {0}click here{1} to log in<br>or press Esc to access your document in read-only mode.
Esteu fora del vostre compte, {0}cliqueu aquí{1} per iniciar la sessió<br>o premeu Esc per accedir al vostre document en mode només de lectura.
.padNotPinned
This document will expire after 3 months of inactivity, {0}login{1} or {2}register{3} to preserve it.
Aquest document caducarà després de 3 mesos d'inactivitat, {0}connecteu-vos{1} o {2}registreu-vos{3} per conservar-lo.
.padNotPinnedVariable
This document will expire after {4} days of inactivity, {0}login{1} or {2}register{3} to preserve it.
Aquest document caducarà després de {4} dies d'inactivitat, {0}inicieu una sessió{1} o {2}registreu-vos{3} per conservar-lo.
.anonymousStoreDisabled
The administrator of this CryptPad instance has disabled storage for guests. Log in to access your own CryptDrive.
L'administració d'aquesta instància de CryptPad ha desactivat l'emmagatzematge pels comptes anònims. Cal que inicieu la sessió per utilitzar el CryptDrive.
.expiredError
This document has reached its expiration time and is no longer available.
Aquest document ha caducat i ja no està disponible.
.deletedError
This document has been deleted and is no longer available.
Aquest document ha estat esborrat i ja no està disponible.
.inactiveError
This document has been deleted due to inactivity. Press Esc to create a new document.
Donada la seva inactivitat, aquest document s'ha esborrat. Premeu Esc per crear un nou document.
.chainpadError
A critical error occurred when updating your content. This page is in read-only mode to make sure you won't lose your work.<br>Hit Esc to continue to view this document, or reload to try editing again.
Hi ha hagut un error crític mentre s'actualitzava el vostre contingut. Aquesta pàgina es manté en mode només de lectura per assegurar que no perdreu el que ja heu fet.<br>Premeu Esc per continuar veient aquest document o torneu a carregar la pàgina per provar de continuar editant-lo.
.invalidHashError
The document you've requested has an invalid URL.
El document que heu demanat té una adreça URL no vàlida.
.errorCopy
You can still use the current version in read-only mode by pressing Esc.
Encara podeu usar la versió actual en mode "només lectura" prement Esc.
.errorRedirectToHome
Press Esc to be redirected to your CryptDrive.
Premeu Esc per tornar al vostre CryptDrive.

Loading…

JordiBrus

Translation changed

CryptPad / AppCatalan

This document has been deleted and is no longer available.
La persona que va crear aAquest document l'ha estat esborrat i ja no està disponible.
a year ago
davidbenque

Source string changed

CryptPad / AppCatalan

This paddocument has been deleted by its owner and is no longer available.
a year ago
JordiBrus

New translation

CryptPad / AppCatalan

This document has been deleted and is no longer available.
La persona que va crear aquest document l'ha esborrat i ja no està disponible.
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.deletedError
Labels
No labels currently set.
Source string age
3 years ago
Translation file
www/common/translations/messages.ca.json, string 25