Translation

.fm_info_trash
Empty your trash to free space in your CryptDrive.
60/500
Key English Catalan State
.fm_selectError
Unable to select the targeted element. If the problem persists, try to reload the page.
No es pot seleccionar l'element objectiu. Si el problema continua, proveu de tornar a carregar la pàgina.
.fm_categoryError
Unable to open the selected category, displaying root.
No es pot obrir la categoria seleccionada, mostrant l'arrel.
.fm_info_root
Create as many nested folders here as you want to sort your files.
Creeu aquí tantes carpetes imbrincades com vulgueu per ordenar els vostres fitxers.
.fm_info_template
These documents are stored as templates. They can be re-used when creating new documents.
Conté tots els documents desats com plantilles i que podeu reutilitzar quan vulgueu crear un nou document.
.fm_info_recent
These documents have recently been opened or modified by you or people you collaborate with.
Aquests documents s'han modificat o obert darrerament, per vós o per alguna persona col·laboradora.
.fm_info_trash
Empty your trash to free space in your CryptDrive.
Buideu la paperera per alliberar espai al vostre CryptDrive.
.fm_info_anonymous
You are not logged in so your documents will expire after {0} days. Clearing your browser's history may make them disappear.<br><a href="/register/">Sign up</a> (no personal information required) or <a href="/login/">Log in</a> to store them in your drive indefinitely. <a href="#docs">Read more about registered accounts</a>.
No heu iniciat la sessió, per tant, els vostres documents caducaran d'aquí a {0} dies. Si esborreu l'historial del vostre navegador podríeu perdre'ls.<br><a href="/register/">Registreu-vos</a> (no es demanen dades personals) o <a href="/login/">Inicieu la sessió</a> per desar-los indefinidament a la vostra unitat. <a href="#docs">Llegiu més sobre els comptes registrats</a>
.fm_info_sharedFolder
This is a shared folder. You're not logged in so you can only access it in read-only mode.<br><a href="/register/">Sign up</a> or <a href="/login/">Log in</a> to be able to import it to your CryptDrive and to modify it.
Aquesta és una carpeta compartida. No heu iniciat cap sessió, pel que només podeu accedir en mode només de lectura.<br><a href="/register/">Registreu-vos</a> o <a href="/login/">Inicieu la sessió</a> per poder importar-ho al vostre CryptDrive i modificar-ho.
.fm_info_owned
You are the owner of the documents displayed here. This means you can remove them permanently from the server whenever you want. If you do so, other users won't be able to access them anymore.
Es documents que es mostren són de la vostra propietat. Això vol dir que podeu eliminar-los permanentment del servidor quan vulgueu. Si ho feu, la resta de persones no podran accedir-hi mai més.
.fm_error_cantPin
Internal server error. Please reload the page and try again.
Error intern del servidor. Si us plau, torneu a garregar la pàgina i torneu a provar-ho.
.fm_viewListButton
List view
Vista de llista
Key English Catalan State
.fm_info_recent
These documents have recently been opened or modified by you or people you collaborate with.
Aquests documents s'han modificat o obert darrerament, per vós o per alguna persona col·laboradora.
.fm_info_root
Create as many nested folders here as you want to sort your files.
Creeu aquí tantes carpetes imbrincades com vulgueu per ordenar els vostres fitxers.
.fm_info_sharedFolder
This is a shared folder. You're not logged in so you can only access it in read-only mode.<br><a href="/register/">Sign up</a> or <a href="/login/">Log in</a> to be able to import it to your CryptDrive and to modify it.
Aquesta és una carpeta compartida. No heu iniciat cap sessió, pel que només podeu accedir en mode només de lectura.<br><a href="/register/">Registreu-vos</a> o <a href="/login/">Inicieu la sessió</a> per poder importar-ho al vostre CryptDrive i modificar-ho.
.fm_info_sharedFolderHistory
This is only the history of your shared folder: <b>{0}</b><br>Your CryptDrive will stay in read-only mode while you navigate.
 
.fm_info_template
These documents are stored as templates. They can be re-used when creating new documents.
Conté tots els documents desats com plantilles i que podeu reutilitzar quan vulgueu crear un nou document.
.fm_info_trash
Empty your trash to free space in your CryptDrive.
Buideu la paperera per alliberar espai al vostre CryptDrive.
.fm_lastAccess
Last access
Darrer accés
.fm_link_invalid
Invalid URL
 
.fm_link_name
Link name
 
.fm_link_name_placeholder
My link
 

Loading…

JordiBrus

Translation changed

CryptPad / AppCatalan

Empty your trash to free space in your CryptDrive.
Buideu la vostra paperera per alliberar espai al vostre CryptDrive.
2 years ago
JordiBrus

Translation uploaded

CryptPad / AppCatalan

Empty your trash to free space in your CryptDrive.
Buideu la vostra paperera per alliberar espai al vostre CryptDrive.
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
trash paperera CryptPad
trash paperera CryptPad
CryptDrive CryptDrive CryptPad

Source information

Key
.fm_info_trash
Labels
No labels currently set.
Source string age
3 years ago
Translation file
www/common/translations/messages.ca.json, string 279