Translation

.errorCopy
You can still use the current version in read-only mode by pressing <em>Esc</em>.
81/820
Key English Catalan State
.expiredError
This document has reached its expiration time and is no longer available.
Aquest document ha caducat i ja no està disponible.
.deletedError
This document has been deleted and is no longer available.
Aquest document ha estat esborrat i ja no està disponible.
.inactiveError
This document has been deleted due to inactivity. Press Esc to create a new document.
Donada la seva inactivitat, aquest document s'ha esborrat. Premeu Esc per crear un nou document.
.chainpadError
A critical error occurred when updating your content. This page is in read-only mode to make sure you won't lose your work.<br>Hit <em>Esc</em> to continue to view this document, or reload to try editing again.
Hi ha hagut un error crític mentre s'actualitzava el vostre contingut. Aquesta pàgina es manté en mode només de lectura per assegurar que no perdreu el que ja heu fet.<br>Premeu <em>Esc</em> per continuar veient aquest document o torneu a carregar la pàgina per provar de continuar editant-lo.
.invalidHashError
The document you've requested has an invalid URL.
El document que heu demanat té una adreça URL no vàlida.
.errorCopy
You can still use the current version in read-only mode by pressing <em>Esc</em>.
Encara podeu usar la versió actual en mode "només lectura" prement <em>Esc</em>.
.errorRedirectToHome
Press <em>Esc</em> to be redirected to your CryptDrive.
Premeu <em>Esc</em> per tornar al vostre CryptDrive.
.newVersionError
A new version of CryptPad is available.<br><a href='#'>Reload</a> to use the new version, or press escape to access your content in <b>offline mode</b>.
Hi ha una nova versió disponible de CryptPad.<br><a href='#'>Torneu a carregar</a> la pàgina per utilitzar la versió nova o premeu Esc per accedir al vostre contingut en mode <b>fora de línia</b>.
.loading
Loading...
Carregant...
.error
Error
Error
.saved
Saved
Desat

Loading…

JordiBrus

Translation changed

CryptPad / AppCatalan

You can still use the current version in read-only mode by pressing <em>Esc</em>.
Encara podeu usar la versió actual en mode "només lectura" prement <em>Esc</em>.<br>
11 months ago
JordiBrus

Translation changed

CryptPad / AppCatalan

You can still use the current version in read-only mode by pressing <em>Esc</em>.
Encara podeu accedir al contingut prement <em>Esc</em>.<br>Un cop tanqueu aquesta finestra no hi podreu tornar a accedir.usar la versió actual en mode "només lectura" prement <em>Esc</em>.<br>
11 months ago
davidbenque

Source string changed

CryptPad / AppCatalan

You can still access the content by pressing <em>Esc</em>.<br>Once you close this window you will not be able to access it againuse the current version in read-only mode by pressing <em>Esc</em>.
a year ago
JordiBrus

New translation

CryptPad / AppCatalan

You can still use the current version in read-only mode by pressing <em>Esc</em>.
Encara podeu copiaaccedir eal contingut en una altra ubicació prement <em>Esc</em>.<br>Un cop deixtanqueu aquesta pàgina, desapareixerà per sempre!finestra no hi podreu tornar a accedir.
2 years ago
davidbenque

Source string changed

CryptPad / AppCatalan

You can still access the content by pressing <em>Esc</em>. <br>Once you close this window you will not be able to access it again.
2 years ago
davidbenque

Source string changed

CryptPad / AppCatalan

You can still copyaccess the content to another location by pressing <em>Esc</em>.<br> Once you leavclose this page, it will disappear forever!window you will not be able to access it again.
2 years ago
JordiBrus

Translation changed

CryptPad / AppCatalan

You can still use the current version in read-only mode by pressing <em>Esc</em>.
Encara podeu copiar el contingut en una altra ubicació prement <em>Esc</em>.<br> Un cop deixeu aquesta pàgina, desapareixerà per sempre!
3 years ago
JordiBrus

New translation

CryptPad / AppCatalan

You can still use the current version in read-only mode by pressing <em>Esc</em>.
Encara podeu copiar el contingut en una altra ubicació prement <em>Esc</em>.<br> Un cop deixeu aquesta pàgina, desapareixerà per sempre!
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
read-only només de lectura CryptPad

Source information

Key
.errorCopy
Labels
No labels currently set.
Source string age
3 years ago
Translation file
www/common/translations/messages.ca.json, string 29