Translation

.onLogout
You are logged out, {0}click here{1} to log in<br>or press Esc to access your document in read-only mode.
143/1050
Key English Catalan State
.type.form
Form
Formulari
.type.doc
Document
 
.type.presentation
Presentation
 
.common_connectionLost
<b>Server Connection Lost</b><br>You're now in read-only mode until the connection is back.
<b>S'ha perdut la connexió amb el servidor</b><br>Fins que la connexió no torni, esteu en mode només de lectura.
.typeError
This document is not compatible with the selected application
Aquest document és incompatible amb l'aplicació seleccionada
.onLogout
You are logged out, {0}click here{1} to log in<br>or press Esc to access your document in read-only mode.
Esteu fora del vostre compte, {0}cliqueu aquí{1} per iniciar la sessió<br>o premeu Esc per accedir al vostre document en mode només de lectura.
.padNotPinned
This document will expire after 3 months of inactivity, {0}login{1} or {2}register{3} to preserve it.
Aquest document caducarà després de 3 mesos d'inactivitat, {0}connecteu-vos{1} o {2}registreu-vos{3} per conservar-lo.
.padNotPinnedVariable
This document will expire after {4} days of inactivity, {0}login{1} or {2}register{3} to preserve it.
Aquest document caducarà després de {4} dies d'inactivitat, {0}inicieu una sessió{1} o {2}registreu-vos{3} per conservar-lo.
.anonymousStoreDisabled
The administrator of this CryptPad instance has disabled storage for guests. Log in to access your own CryptDrive.
L'administració d'aquesta instància de CryptPad ha desactivat l'emmagatzematge pels comptes anònims. Cal que inicieu la sessió per utilitzar el CryptDrive.
.expiredError
This document has reached its expiration time and is no longer available.
Aquest document ha caducat i ja no està disponible.
.deletedError
This document has been deleted and is no longer available.
Aquest document ha estat esborrat i ja no està disponible.
anonymous

Suggestion added

Esteu fora del vostre compte, {0}cliqueu aquí{1} per iniciar la sessió<br>o premeu <em>Esc</em> per accedir al vostre document en mode només de lectura.

Suggested change:

Esteu fora del vostre compte, {0}cliqueu aquí{1} per iniciar la sessió<br>o premeu Esc<em>Esc</em> per accedir al vostre document en mode només de lectura.
6 months ago

Loading…

None

Suggestion added

CryptPad / AppCatalan

You are logged out, {0}click here{1} to log in<br>or press Esc to access your document in read-only mode.
Esteu fora del vostre compte, {0}cliqueu aquí{1} per iniciar la sessió<br>o premeu <em>Esc</em> per accedir al vostre document en mode només de lectura.
6 months ago
None

Source string changed

CryptPad / AppCatalan

You are logged out, {0}click here{1} to log in<br>or press <em>Escape</em> to access your paddocument in read-only mode.
11 months ago
JordiBrus

Translation changed

CryptPad / AppCatalan

You are logged out, {0}click here{1} to log in<br>or press Esc to access your document in read-only mode.
Esteu fora del vostre compte, {0}cliqueu aquí{1} per iniciar la sessió<br>o premeu <em>Esc</em> per accedir al vostre document en mode de "només de lectura".
3 years ago
JordiBrus

New translation

CryptPad / AppCatalan

You are logged out, {0}click here{1} to log in<br>or press Esc to access your document in read-only mode.
Esteu fora del vostre compte, {0}cliqueu aquí{1} per iniciar la sessió<br>o premeu <em>Esc</em> per accedir al vostre document en mode de "només lectura".
3 years ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Catalan
read-only només de lectura CryptPad

Source information

Key
.onLogout
Labels
No labels currently set.
Source string age
3 years ago
Translation file
www/common/translations/messages.ca.json, string 20