Translation

.fm_viewListButton
List view
15/100
Key English Catalan State
.fm_info_trash
Empty your trash to free space in your CryptDrive.
Buideu la paperera per alliberar espai al vostre CryptDrive.
.fm_info_anonymous
You are not logged in so your documents will expire after {0} days. Clearing your browser's history may make them disappear.<br><a href="/register/">Sign up</a> (no personal information required) or <a href="/login/">Log in</a> to store them in your drive indefinitely. <a href="#docs">Read more about registered accounts</a>.
No heu iniciat la sessió, per tant, els vostres documents caducaran d'aquí a {0} dies. Si esborreu l'historial del vostre navegador podríeu perdre'ls.<br><a href="/register/">Registreu-vos</a> (no es demanen dades personals) o <a href="/login/">Inicieu la sessió</a> per desar-los indefinidament a la vostra unitat. <a href="#docs">Llegiu més sobre els comptes registrats</a>
.fm_info_sharedFolder
This is a shared folder. You're not logged in so you can only access it in read-only mode.<br><a href="/register/">Sign up</a> or <a href="/login/">Log in</a> to be able to import it to your CryptDrive and to modify it.
Aquesta és una carpeta compartida. No heu iniciat cap sessió, pel que només podeu accedir en mode només de lectura.<br><a href="/register/">Registreu-vos</a> o <a href="/login/">Inicieu la sessió</a> per poder importar-ho al vostre CryptDrive i modificar-ho.
.fm_info_owned
You are the owner of the documents displayed here. This means you can remove them permanently from the server whenever you want. If you do so, other users won't be able to access them anymore.
Es documents que es mostren són de la vostra propietat. Això vol dir que podeu eliminar-los permanentment del servidor quan vulgueu. Si ho feu, la resta de persones no podran accedir-hi mai més.
.fm_error_cantPin
Internal server error. Please reload the page and try again.
Error intern del servidor. Si us plau, torneu a garregar la pàgina i torneu a provar-ho.
.fm_viewListButton
List view
Vista de llista
.fm_viewGridButton
Grid view
Vista de graella
.fm_renamedPad
You have set a custom name for this document. Its shared title is:<br><b>{0}</b>
Heu establert un nom personalitzat per aquest document. El seu títol compartit és:<br><b>{0}</b>
.fm_canBeShared
This folder can be shared
Podeu compartir aquesta carpeta
.fm_prop_tagsList
Tags
Etiquetes
.fm_burnThisDriveButton
Erase all information stored by CryptPad in your browser
Esborra tota la informació desada per CryptPad al vostre navegador

Loading…

JordiBrus

Translation uploaded

CryptPad / AppCatalan

List view
Vista de llista
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.fm_viewListButton
Labels
No labels currently set.
Source string age
3 years ago
Translation file
www/common/translations/messages.ca.json, string 284