Translation

.fm_restoreDialog
Are you sure you want to restore {0} to its previous location?
54/620
Key English Catalan State
.fm_emptyTrashDialog
Are you sure you want to empty the trash?
De debò voleu buidar la paperera?
.fm_removeSeveralPermanentlyDialog
Are you sure you want to remove these {0} items from your drive? They will remain in the drives of other users who have stored them.
De debò voleu suprimir aquests {0} elements de la vostra unitat? Es mantindran a les unitats de qui els hagis desat.
.fm_removePermanentlyDialog
Are you sure you want to remove this item from your drive? It will remain in the drives of other users who have stored it.
De debò voleu suprimir permanentment aquest element de la vostra unitat? Es mantindrà a les unitats de qui l'hagi desat.
.fm_deleteOwnedPad
Are you sure you want to permanently destroy this document?
De debò voleu suprimir permanentment aquest document del servidor?
.fm_deleteOwnedPads
Are you sure you want to permanently destroy these documents?
De debò voleu suprimir permanentment aquests documents del servidor?
.fm_restoreDialog
Are you sure you want to restore {0} to its previous location?
De debò voleu restaurar {0} a la seva ubicació prèvia?
.fm_unknownFolderError
The selected or last visited directory no longer exist. Opening the parent folder...
La carpeta visitada o seleccionada ja no existeix. Obrint la carpeta superior...
.fm_contextMenuError
Unable to open the context menu for that element. If the problem persist, try to reload the page.
No es pot obrir el menú contextual d'aquest element. Si el problema continua, proveu de tornar a carregar la pàgina.
.fm_selectError
Unable to select the targeted element. If the problem persists, try to reload the page.
No es pot seleccionar l'element objectiu. Si el problema continua, proveu de tornar a carregar la pàgina.
.fm_categoryError
Unable to open the selected category, displaying root.
No es pot obrir la categoria seleccionada, mostrant l'arrel.
.fm_info_root
Create as many nested folders here as you want to sort your files.
Creeu aquí tantes carpetes imbrincades com vulgueu per ordenar els vostres fitxers.

Loading…

JordiBrus

Translation uploaded

CryptPad / AppCatalan

Are you sure you want to restore {0} to its previous location?
De debò voleu restaurar {0} a la seva ubicació prèvia?
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
.fm_restoreDialog
Labels
No labels currently set.
Source string age
3 years ago
Translation file
www/common/translations/messages.ca.json, string 271