Vistaus

Translation changed

CryptPad / AppDutch

To embed this document, include this iframe in your page wherever you want. You can style it using CSS or HTML attributes.
Om deze werkomgeving te integreren, plaatst u dit iframe op uw pagina op een lokcatie naar keuze. Maak gebruik van CSScss of HTML html-attributen om de vormgeving aan te passsen.
2 years ago
Vistaus

Translation changed

CryptPad / AppDutch

Read-only link
Alleen-lezen link
2 years ago
Vistaus

Translation changed

CryptPad / AppDutch

Editing link
Link om te bBewerkenlink
2 years ago
Vistaus

Translation changed

CryptPad / AppDutch

Select the color theme to use for the code and slide editors
Kies het kleurenschema vooran de code- en diabewerker
2 years ago
Vistaus

Translation changed

CryptPad / AppDutch

Customize your slides
Uw dDia's aanpassen
2 years ago
Vistaus

Translation changed

CryptPad / AppDutch

Update the tags for selected documents
Werk de markeringen van deze pagina geselecteerde werkomgevingen bij
2 years ago
Vistaus

Translation changed

CryptPad / AppDutch

Filter files by name
Filter bestandBestanden filteren op naam
2 years ago
Vistaus

Translation changed

CryptPad / AppDutch

Choose a file from your CryptDrive to embed it or upload a new one
Kies een bestand van uw CryptDrive om te integreren of upload een nieuw bestand
2 years ago
Vistaus

Translation changed

CryptPad / AppDutch

Embed a file stored in CryptDrive
Integreer een bestand opgeslagen op CryptDriveop CryptDrive opgeslagen bestand
2 years ago
Vistaus

Translation changed

CryptPad / AppDutch

Remove this background image
Verwijder deze aAchtergrondafbeelding verwijderen
2 years ago
Vistaus

Translation changed

CryptPad / AppDutch

<em>No background image displayed</em>
<em>Geen achtergrondafbeelding weergegeven</em>
2 years ago
Vistaus

Translation changed

CryptPad / AppDutch

Layout options
OpmaakVormgevingsopties
2 years ago
Vistaus

Translation changed

CryptPad / AppDutch

Use a background image
Gerbuik een aAchtergrondafbeelding gebruiken
2 years ago
Vistaus

Translation changed

CryptPad / AppDutch

Enable transition animations
Schakel oOvergangsanimaties igebruiken
2 years ago
Vistaus

Translation changed

CryptPad / AppDutch

Custom style rules (CSS):
Aangepaste stijlregels (CSScss):
2 years ago
Vistaus

Translation changed

CryptPad / AppDutch

Display the document title
Toon nNaam van de werkomgeving tonen
2 years ago
Vistaus

Translation changed

CryptPad / AppDutch

Layout options
IndelingsOpmaakopties
2 years ago
Vistaus

Translation changed

CryptPad / AppDutch

Display the date
Toon datumDatum tonen
2 years ago
Vistaus

Translation changed

CryptPad / AppDutch

Display the slide number
Toon dDianummers tonen
2 years ago
Vistaus

Translation changed

CryptPad / AppDutch

Layout options
Opmaak Indelingsopties
2 years ago

Search