Myworkoutarena

New translation

CryptPad / AppLithuanian

Uploading is not allowed while other users are present.
Įkelti negalima, kol dalyvauja kiti vartotojai.
6 months ago
Myworkoutarena

New translation

CryptPad / AppLithuanian

The server connection is back. Click OK to reload and continue the edition.
Serverio ryšys atkurtas. Spustelėkite Gerai, jei norite iš naujo įkelti ir tęsti leidimą.
6 months ago
Myworkoutarena

Translation changed

CryptPad / AppLithuanian

Publish this poll using the ✓ button to enable the comments.
Publish this poll using the ✓ button to enable thaskelbkite šią apklausą naudodami mygtuką ✓, kad įgalintumėte ckommentarus.
6 months ago
Myworkoutarena

New translation

CryptPad / AppLithuanian

Publish this poll using the ✓ button to enable the comments.
Publish this poll using the ✓ button to enable the comments.
6 months ago
Myworkoutarena

New translation

CryptPad / AppLithuanian

Your comment
Jūsų komentaras
6 months ago
Myworkoutarena

New translation

CryptPad / AppLithuanian

Delete this comment
Ištrinti šį komentarą
6 months ago
Myworkoutarena

New translation

CryptPad / AppLithuanian

Send
Siųsti
6 months ago
Myworkoutarena

New translation

CryptPad / AppLithuanian

Add a comment
Pridėti komentarą
6 months ago
Myworkoutarena

New translation

CryptPad / AppLithuanian

Comments
Komentarai
6 months ago
Myworkoutarena

New translation

CryptPad / AppLithuanian

TOTAL
Bendras
6 months ago
Myworkoutarena

New translation

CryptPad / AppLithuanian

This is your bookmarked column. It will always be unlocked and displayed at the beginning for you.
Tai yra jūsų pažymėtas stulpelis. Jums visada bus atrakinta ir rodoma pradžioje.
6 months ago
Myworkoutarena

Translation changed

CryptPad / AppLithuanian

Bookmark this column so that it is always unlocked and displayed at the beginning for you
Bookmark this column so that it is always unlocked and displayed at the beginning for youPažymėkite šį stulpelį taip, kad jis visada būtų atrakintas ir rodomas pradžioje
6 months ago
Myworkoutarena

New translation

CryptPad / AppLithuanian

Bookmark this column so that it is always unlocked and displayed at the beginning for you
Bookmark this column so that it is always unlocked and displayed at the beginning for you
6 months ago
Myworkoutarena

New translation

CryptPad / AppLithuanian

Unlocked
Atrakinta
6 months ago
Myworkoutarena

New translation

CryptPad / AppLithuanian

Locked
Užrakinta
6 months ago
Myworkoutarena

New translation

CryptPad / AppLithuanian

Edit
Redaguoti
6 months ago
Myworkoutarena

New translation

CryptPad / AppLithuanian

Remove
Pašalinti
6 months ago
Myworkoutarena

New translation

CryptPad / AppLithuanian

Describe your poll, and use the ✓ (publish) button when you're done.
The description can be written using markdown syntax and you can embed media elements from your CryptDrive.
Anyone with the link can change the description, but this is discouraged.
Apibūdinkite apklausą ir, kai baigsite, naudokite mygtuką ✓ (paskelbti).
Aprašymas gali būti parašytas naudojant žymėjimo sintaksę ir galite įdėti laikmenos elementus iš savo „CryptDrive“.
Visi, turintys nuorodą, gali pakeisti aprašą, tačiau tai nerekomenduojama.
6 months ago
Myworkoutarena

New translation

CryptPad / AppLithuanian

Are you sure you'd like to remove this user?
Ar tikrai norite pašalinti šį vartotoją?
6 months ago
Myworkoutarena

New translation

CryptPad / AppLithuanian

Are you sure you'd like to remove this option?
Ar tikrai norite pašalinti šią parinktį?
6 months ago

Search