None

Suggestion added

CryptPad / AppDutch

Display the document title
Naam van het document tonen
a week ago
ansuz

Resource update

CryptPad / AppDutch

Resource update 13 days ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppDutch

We care about your privacy, and at the same time we want CryptPad to be very easy to use. We use this file to figure out which UI features matter to our users, by requesting it along with a parameter specifying which action was taken.
We geven om uw privacy en tegelijkertijd willen we dat CryptPad gebruiksvriendelijk is. We gebruiken dit bestand om uit te zoeken welke UI functies belangrijk zijn voor onze gebruikers, door het op te vragen met een parameter die aangeeft welke actie was uitgevoerd.
a month ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppDutch

If you're reading this, you were probably curious why CryptPad is requesting web pages when you perform certain actions.
Als je dit leest was je waarschijnlijk nieuwsgierig naar waarom CryptPad webpagina's opvraagt als je bepaalde acties uitvoert.
a month ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppDutch

Add contacts for secure collaboration, create a profile, fine-grained access controls
Voeg contacten toe voor een veilige samenwerking, maak een profiel, fijnmazige toegangsinstellingen
a month ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppDutch

Premium
Premium
a month ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppDutch

Features
Functies
a month ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppDutch

Terms of Service
Gebruiksovereenkomst
a month ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppDutch

To embed this document, include this iframe in your page wherever you want. You can style it using CSS or HTML attributes.
Om dit document te integreren, plaatst u dit iframe op uw pagina op een locatie naar keuze. Maak gebruik van css of html-attributen om de vormgeving aan te passen.
a month ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppDutch

You cannot tag a deleted document
U kunt een verwijderd document niet markeren!
a month ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppDutch

Update the tags for selected documents
Werk de markeringen van de geselecteerde documenten bij
a month ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppDutch

Display the document title
Naam van document tonen
a month ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppDutch

Get document properties
Laad de documentseigenschappen
a month ago
None

Committed changes

CryptPad / AppDutch

Committed changes a month ago
roef

New translation

CryptPad / AppDutch

view
bekijk
a month ago
roef

New translation

CryptPad / AppDutch

edit
bewerk
a month ago
roef

New translation

CryptPad / AppDutch

Learn more about how CryptPad can work for you by reading our <a>Documentation</a>
Leer meer over hoe CryptPad voor u kan werken door de <a>Documentatie</a> te lezen
a month ago
roef

New translation

CryptPad / AppDutch

Go to CryptPad homepage
Ga naar uw CryptPad startpagina
a month ago
roef

New translation

CryptPad / AppDutch

Go to your CryptDrive
Ga naar uw CryptDrive
a month ago
roef

Translation changed

CryptPad / AppDutch

We couldn't find the page you were looking for.
We kunnen de pagina niet vinden welke u wilt openen.
a month ago

Search