JordiBrus

Translation changed

CryptPad / AppCatalan

Read-only link
Enllaç de només de lectura
2 years ago
JordiBrus

Translation changed

CryptPad / AppCatalan

Read only
Només de lectura
2 years ago
JordiBrus

Translation changed

CryptPad / AppCatalan

A critical error occurred when updating your content. This page is in read-only mode to make sure you won't lose your work.<br>Hit <em>Esc</em> to continue to view this document, or reload to try editing again.
Hi ha hagut un error crític mentre s'actualitzava el vostre contingut. Aquesta pàgina es manté en mode "només de lectura" per assegurar que no perdreu el que ja heu fet.<br>Premeu <em>Esc</em> per continuar veient aquest document o torneu a carregar la pàgina per provar de continuar editant-lo.
2 years ago
JordiBrus

Translation changed

CryptPad / AppCatalan

You are logged out, {0}click here{1} to log in<br>or press <em>Escape</em> to access your document in read-only mode.
Esteu fora del vostre compte, {0}cliqueu aquí{1} per iniciar la sessió<br>o premeu <em>Esc</em> per accedir al vostre document en mode de "només de lectura".
2 years ago
JordiBrus

Translation changed

CryptPad / AppCatalan

<b>Server Connection Lost</b><br>You're now in read-only mode until the connection is back.
<b>S'ha perdut la connexió amb el servidor</b><br>Fins que torni la connexió no torni, esteu en mode de "només de lectura".
2 years ago
JordiBrus

New translation

CryptPad / AppCatalan

Read-only link
Enllaç de només lectura
2 years ago
JordiBrus

New translation

CryptPad / AppCatalan

Editing link
Enllaç d'edició
2 years ago
JordiBrus

New translation

CryptPad / AppCatalan

Select the color theme to use for the code and slide editors
Escolliu el color del tema a utilitzar als editors de codi i diapositives
2 years ago
JordiBrus

New translation

CryptPad / AppCatalan

Theme
Tema
2 years ago
JordiBrus

New translation

CryptPad / AppCatalan

Select the language to use for the syntax highlighting
Escolliu la llengua que voleu utilitzar per marcar la sintaxi
2 years ago
JordiBrus

New translation

CryptPad / AppCatalan

Language
Llengua
2 years ago
JordiBrus

New translation

CryptPad / AppCatalan

Invalid custom style
L'estil personalitzat no és vàlid
2 years ago
JordiBrus

New translation

CryptPad / AppCatalan

Customize your slides
Personalitzeu les vostres diapositives
2 years ago
JordiBrus

New translation

CryptPad / AppCatalan

Options
Opcions
2 years ago
JordiBrus

New translation

CryptPad / AppCatalan

You cannot tag a deleted document
No podeu etiquetar un document esborrat!
2 years ago
JordiBrus

New translation

CryptPad / AppCatalan

Duplicate tag: {0}
Etiquetes duplicades: {0}
2 years ago
JordiBrus

Translation changed

CryptPad / AppCatalan

Your tags are not shared with other users
Les vostres etiquetes no es comparteixen amb altres persones usuàries
2 years ago
None

Suggestion removed during cleanup

CryptPad / AppCatalan

CryptDrive
CryptDrive
2 years ago
JordiBrus

New translation

CryptPad / AppCatalan

Your tags are not shared with other users
Les vostres etiquetes no es comparteixen amb altres persones
2 years ago
JordiBrus

New translation

CryptPad / AppCatalan

Update the tags for selected documents
Actualitza les etiquetes d'aquesta pàgina
2 years ago

Search