None

Suggestion added

CryptPad / AppNorwegian Bokmål

Bookmark this column so that it is always unlocked and displayed at the beginning for you
Sett bokmerke for denne kolonnen, slik at den alltid er ulåst og synlig på begynnelsen.
5 days ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppNorwegian Bokmål

Describe your poll, and use the ✓ (publish) button when you're done.
The description can be written using markdown syntax and you can embed media elements from your CryptDrive.
Anyone with the link can change the description, but this is discouraged.
Beskriv undersøkelsen din og bruk ✓ (publiser) knappen når du er ferdig.
Beskrivelsen kan bli skrevet med markdown og det er mulig å bygge inn mediaelementer fra din CryptDrive.
Alle som har tilgang til linken kan endre beskrivelsen, men dette er frarådet.
5 days ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppNorwegian Bokmål

Are you sure you'd like to remove this user?
Er du sikker du har lyst å fjerne denne brukeren?
5 days ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppNorwegian Bokmål

To Do
Gjøremål
5 days ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppNorwegian Bokmål

Media-Tag settings
Media-etikett instillinger
5 days ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppNorwegian Bokmål

Cancel (esc)
Avbryt (Esc)
5 days ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppNorwegian Bokmål

To embed this document, include this iframe in your page wherever you want. You can style it using CSS or HTML attributes.
Inkluder dette iframe-elementet for å bygge dette dokumentet inn på en nettside. Legg til stiler med CSS eller HTML attributter.
5 days ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppNorwegian Bokmål

Customize your slides
Tilpass dine lysbilder
5 days ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppNorwegian Bokmål

You cannot tag a deleted document
Du kan ikke etkettmerke et slettet dokument.
5 days ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppNorwegian Bokmål

Update the tags for selected documents
Oppdater etikettene for valgte dokumenter
5 days ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppNorwegian Bokmål

Enable transition animations
Slå på overgangsanimasjoner
5 days ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppNorwegian Bokmål

Display the document title
Vis dokument-tittelen
5 days ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppNorwegian Bokmål

Get document properties
Se dokument-egenskapene
5 days ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppNorwegian Bokmål

No template available
Ingen maler tilgjengelig
5 days ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppNorwegian Bokmål

Template saved!
Mal lagret.
5 days ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppNorwegian Bokmål

Create a new document
Opprett et nytt dokument
5 days ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppNorwegian Bokmål

User menu
Brukermeny
5 days ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppNorwegian Bokmål

That document has been moved to the trash.<br><a>Access my Drive</a>
Dette dokumentet har blitt flyttet til papirkurven.<br><a>Gå til min CryptDrive</a>
5 days ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppNorwegian Bokmål

Clicking OK will move this document to your trash. Are you sure?
Om du klikker «OK» vil dette dokumentet bli flyttet til papirkurven. Er du sikker?
5 days ago
None

Suggestion added

CryptPad / AppNorwegian Bokmål

Save the title (enter)
Lagre tittelen (enter)
5 days ago

Search